< >

Cykla

I Skara kommun finns många vackra cykelvägar i staden, på landet och mittemellan. Sammanlagt kan du färdas på 85 km cykelväg. Se förslag på cykelturer i högerspalten. Du kan också ladda ner en cykelkarta.

Cykelkartan

Skara har ett väl utbyggt cykelvägnät både i staden och på landsbygden. Ladda ned cykelkartan för att se hur cykelvägnätet ser ut och få tips på cykelturer i kommunen. Se även utskriftvänliga beskrivningar i högerspalten.

Vintercyklist 

Skara kommun uppmuntrar dig och andra att cykla året om. Mörker och kyla ska inte hindra dig från att trampa dig dit du ska. Under åren 2019-2021 har kommunen varit med i projektet Vintercyklist som syftar till att få fler att cykla året runt. En perfekt möjlighet att upptäcka cykelns fördelar även vintertid. Vintercykelprojektet kommer inte genomföras 2021 istället satsar kommunen på SMART-projeket - Hållbart resande

Tips för dig som vill cykla året runt

Felanmälan och förbättringsförslag

För felanmälan använder du enklast vår tjänst för detta på denna webbsida eller via vår app till mobilitelfoner. Hämta appen i App Store eller Google Play, ange sökord "Skara Götene".

För förbättringsförslag, använd kontaktuppgifterna på denna sida. 

Aktuella förbättringar för cyklister

Förslag har bland annat inkommit från cyklisterna projektet Vintercyklist.


 • 2021 Ny cykelväg över området vid stationen.
 • 2020 förbättrades gång- och cykelvägen på Skaraborgsgatan i centrum "mellan rondellerna" med grön gestaltning större avstånd till vägbanan. 
 • 2020 sågs skyltningen av alla cykelvägar över.
 • 2020 trycktes en ny cykelkarta upp.
 • 2019 gjordes en komplettering på gc-vägen i anslutning till förskolan Myrstacken och flerfamiljshusen på Brunsbogatan.
 • 2019 anlades gång- och cykelvägen utmed gatan på Smedtorpsgatan.
 • 2019 byggdes gång- och cykelvägen mellan Axvall och Varnhem.
 • 2019 byggdes cykelväg på Gråbrödragatan.
 • 2017 byggdes en cykelväg på Gunnar Wennerbergsgatan och Skaraborgsgatan.
 • 2016 asfalterades cykelvägen hela vägen mellan Skara och Ardala.
 • 2015 byggdes en ny cykelväg i Storsvängen, Skaraberg.
 • 2015 installerades två nya cykelpumpar i Skara.
 • 2014 stod cykelvägen mellan Ardala och Skara klar.

Skara kommuns cykelstrategi

Skara antog 2016 en kommunövergripande cykelstrategi. Tanken med cykelstrategin är att hitta och prioritera åtgärder som gör att fler väljer cykeln framför andra transportmedel. Kommunen arbetar nu efter strategins inriktning och varje år görs det åtgärder som förbättrar för cyklister.

Filmer för dig som cyklar till jobbet och på fritiden

Här är några glimtar från gång-.och cykelvägarna i Skara kommun. Kanske något att titta på innan du ger dg ut - eller använda när du motionscyklar inomhus?


Denna sida uppdaterades