< >

Stipendier

Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut kulturstipendium, ungdomsledarstipendium, stipendium för förtjänstfulla insatser inom idrottslivet och byggnadsvårdspris.

Ungdomsledarstipendium,
10 000 kronor

Utdelas till den som gjort förtjänstfulla insatser som ledare för ungdomsarbete i föreningslivet. Förslag på stipendiat bör följas av en redogörelse över uppnådda resultat, verksamhetstid samt andra uppgifter som vill framhållas.

Stipendium för förtjänstfulla insatser inom idrottslivet,
10 000 kronor

Utdelas till den som gjort förtjänstfulla insatser inom idrottslivet.

Kulturstipendium,
10 000 kronor

Utdelas till den eller de som gjort en framstående prestation inom något konstnärligt område. Stipendiet kan också tilldelas den eller de som gjort en betydelsefull insats inom det kulturella området, exempelvis inom hembygdsforskning eller kulturminnesvård.

Byggnadsvårdspris

Tilldelas den eller de som på ett förtjänstfullt sätt vårdat eller restauerat hus beläget i Skara kommun.

Var med och nominera!

Vem tycker du ska uppmärksammas för sina insatser? Kulturstipendium, stipendium för förtjänstfulla insatser samt byggnadsvårdspris delas ut under högtidliga former vid nationaldagsfirandet vid Djäknescenen den 6 juni.

Stipendiat ska vara verksam inom Skara kommun. Förslag kan lämnas av privatpersoner, föreningar, företag och organisationer.

Välkommen med ditt förslag!

Sista nomineringsdag är 30 april 2020. Det går bra att skicka med vanlig post eller e-post, kontaktuppgifter hittar du i högermenyn.

Denna sida uppdaterades

Dela: