< >

Bidrag att söka

Här hittar du vilka typ av bidrag som föreningar kan söka.
I högermenyn hittar du kontaktpersoner om du undrar över bidragen samt våra bidragsregler och ansökningsblanketter.
Har du förslag och synpunkter så hittar du länk i högermenyn längst ner.

 Stöd till idrotts- och ungdomsföreningar
Till kategorin idrotts- och ungdomsföreningar hör föreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna och har minst 10 medlemmar i åldern 7-20 år som har regelbunden verksamhet. Föreningen ska även ha ansökt om och vara registrerad som en idrotts- eller ungdomsförening.
Föreningar som tillhör denna kategori kan söka följande bidrag:

 • Startbidrag, (bidrag för att starta ny förening)
 • Grundbidrag senast 15 maj
 • Lokalt aktivitetsstöd senast 25 februari/25 augusti
 • Samverkansavtal senast 15 maj
 • Hyresbidrag senast 15 maj
 • Utvecklingsmedel när som helst under året

Stöd till kultur- och fritidsföreningar
Till kategorin kultur- och fritidsföreningar hör föreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna och har minst 10 medlemmar. Föreningen ska även vara registrerad och ha ansökt om startbidrag som en kultur- eller fritidsförening. Föreningar i denna kategori kan söka följande bidrag:

 • Startbidrag (bidrag för att starta en ny förening)
 • Grundbidrag senast 15 maj
 • Samverkansavtal senast 15 maj
 • Hyresbidrag senast 15 maj
 • Utvecklingsmedel när som helst under året

Stöd till lokalsamhällets organisationer
Till kategorin lokalsamhällets organisationer räknas arrangörsföreningar och festivaler, hembygds- och bygdegårdsföreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna samt har minst 10 medlemmar. Föreningen ska även vara registrerad och tidigare ansökt om startbidrag. Liknande organisationer som bildat icke vinstdrivande aktiebolag och som bedriver lokal samhällsnytta med ideell inriktning, har möjlighet att ansöka om bidrag som prövas av kultur- och fritidsnämnden. Verksamheter där volontärsinsatser är omfattande prioriteras. Organisationer som tillhör denna kategori har möjlighet att söka följande bidrag:

 • Startbidrag /bidrag för att starta en ny förening)
 • Grundbidrag senast 15 maj
 • Samverkansavtal senast 15 maj
 • Hyresbidrag senast 15 maj
 • Utvecklingsmedel när som helst under året

Denna sida uppdaterades