< >

Stipendier

Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut kulturstipendium, ungdomsledarstipendium, stipendium för förtjänstfulla insatser inom idrottslivet och byggnadsvårdspris. Nomineringarna behöver vara oss tillhanda senast 30 april 2021. Du kan skicka in dina nomineringar via e-post eller vanlig post, adresser hittar du i högermenyn. Märk gärna med "Nomineringar Stipendier".

Ungdomsledarstipendium 10 000 kronor

10 000 kr till den som gjort förtjänstfulla insatser som ledare för ungdomsarbete i föreningslivet. Förslag på stipendiat bör följas av en redogörelse över uppnådda resultat, verksamhetstid samt andra uppgifter som vill framhållas.

Stipendium för förtjänstfulla insatser inom idrottslivet 10 000 kronor

10 000 kr till den som gjort förtjänstfulla insatser inom idrottslivet.

Kulturstipendium 10 000 kronor

10 000 kr till den eller de som gjort en framstående prestation inom något konstnärligt område. Stipendiet kan också tilldelas den eller de som gjort en betydelsefull insats inom det kulturella området, exempelvis inom hembygdsforskning eller kulturminnesvård.

Byggnadsvårdspris

Byggnadsvårdspris kan tilldelas den eller de som på ett förtjänstfullt sätt vårdat eller restauerat hus beläget i Skara kommun.

Kulturstipendium, stipendium för förtjänstfulla insatser samt byggnadsvårdspris delas ut under nationaldagen den 6 juni. Sista nomineringsdag är 30 april, det går bra att skicka med vanlig post eller e-post, kontaktuppgifter hittar du i högermenyn.

Stipendiat ska vara verksam inom Skara kommun. Förslag kan lämnas av privatpersoner, föreningar, företag och organisationer.

Välkommen med ditt förslag!


Denna sida uppdaterades