< >

Stipendier

Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut kulturstipendium, ungdomsledarstipendium, stipendium för förtjänstfulla insatser inom idrottslivet och byggnadsvårdspris. Nomineringarna behöver vara oss tillhanda senast 30 april 2022. Du kan skicka in dina nomineringar via e-post eller vanlig post, adresser hittar du i högermenyn. Märk gärna med "Nomineringar Stipendier".

Ungdomsledarstipendium 

10 000 kr till den som gjort förtjänstfulla insatser som ledare för ungdomsarbete i föreningslivet. Förslag på stipendiat bör följas av en redogörelse över uppnådda resultat, verksamhetstid samt andra uppgifter som vill framhållas.

Stipendiat Ungdomsledare 2021: Anna Johansson, Skaraortens Ryttarförening

Stipendium för förtjänstfulla insatser inom idrottslivet

10 000 kr till den som gjort förtjänstfulla insatser inom idrottslivet.

Stipendiat Förtjänstfulla insatser inom idrottslivet 2021: Mikael Lindqvist, Skara HIF Viljan

Kulturstipendium 

10 000 kr till den eller de som gjort en framstående prestation inom något konstnärligt område. Stipendiet kan också tilldelas den eller de som gjort en betydelsefull insats inom det kulturella området, exempelvis inom hembygdsforskning eller kulturminnesvård.

Stipendiat Kultur 2021: Gudrun Ramviken, dokumentationen över Varnhem i bild och text

Byggnadsvårdspris

10.000 kr till den eller de som har vårdat eller restaurerat sitt hus på ett förtjänstfullt sätt i Skara kommun.

Stipendiat Kultur 2021: Fastigheten Entorp, ägare Sarah och Henrik Stadig

Kulturstipendium, stipendium för förtjänstfulla insatser samt byggnadsvårdspris delas ut under nationaldagen den 6 juni. Sista nomineringsdag är 30 april, det går bra att skicka med vanlig post eller e-post, kontaktuppgifter hittar du i högermenyn.

Stipendiat ska vara verksam inom Skara kommun. Förslag kan lämnas av privatpersoner, föreningar, företag och organisationer.

Välkommen med ditt förslag!


Denna sida uppdaterades