< >


Vi måste prata

Kulturhuset, Skövde

Vad är en filterbubbla? Så inledde journalisten Erik Fichtelius föredraget om demokrati. I en allt mer polariserad debatt blir samtalstonen allt grövre på alla nivåer, i media, i politiken, i skolan. Hur ska vi förhålla oss till det?

Föredraget handlade om det öppna samtalet, om att våga närma sig och prata med människor som inte har samma värderingar som du själv, vikten av lokal press och källkritik. Fichtelius lyfte biblioteket som en av de viktigaste samhällsinstitutionerna för demokrati i dagens kommuner. Han kallade folkbiblioteket för demokratins skattkammare (eller diktaturens skräckkabinett). Han har lett arbetet med den nationella biblioteksstrategin som i dagarna lämnades in till regeringen. Samtalsledare var Per Gustafsson, redaktör för Skarabygden. ”Vi måste prata” arrangerades av Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg.

Åsa Veghed, Skaras kulturchef deltog i samtalet

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades