< >


Vilken fantastisk start på Allemansland och vilket gensvar!

Lek- och lärutställningen Allemansland har hållit öppet i en månad nu och vilken succé det har blivit! Bara i helgen hade vi över 100 besökare och i fredags anslöt 65 personer som sjöng ihop, när Familjecentralen förlade sin fredagsutflykt till utställningen. Det gamla huset har fått nytt liv och många som besökt utställningen har också passat på att ta en tur genom det fantastiska 1800-talsbiblioteket på andra våning. Flera som tidigare aldrig kommit innanför de stora dörrarna har nu hittat in och upptäckt huset. Det blir många Oj! Wow! från besökare när de utforskar byggnaden. Totalt har vi på en månad haft närmare 2000 besökare i huset. Vi hoppas att många fler kommer och tar del av både hus och utställning – gammal som ung.

Alla ettor samt förskolornas 4-5-åringar i Skara kommun är inbjudna till en lär- och lekstund i Allemanslands landskap. De får då både lära sig kring Lennart Helling samt möta några av hans mest kända karaktärer och självklart får barnen leka en stund i den fina utställningen. Vi har märkt att barnen visat stort intresse och att många återkommer med övrig familj och vänner efter sitt besök här.

Under hösten har många skolor och förskolor knutit an till temat även under sin dagliga verksamhet. Samspel, kultur, språk, kommunikation och skapande… ja, genom Lennart Helling-temat arbetas det utifrån läroplanerna som knyts ihop med utställningen.

Bland annat sker ett språk- och kommunikationsfokus genom att man bland annat läser om bokstäverna genom Lennart Hellsings ABC-bok samt lär sig olika ramsor. Genom detta har barnen blivit intresserade av både bokstäver, ord och rim.

På förskolan Björkbacken har barnen fått skapa sin begynnelsebokstav i lera som man sedan fått dekorera. Skriva bokstäver och ord är något barnen själva blivit intresserade av genom arbetet och då det finns engelsktalande barn i barngruppen jämför man svenska och engelska ord.

På förskolan Paletten har man riktat in sig på Lennart Hellsings bok ”Krakel Spektakel köper en klubba”. Barnen har själva skapat en godisaffär och gjort godis med hjälp av bland annat trolldeg. Nu arbetar de med samspel, kommunikation och matematik genom att ta betalt i affären och väga sina karameller på vågen.

Herr Gurka har också fått sin givna plats. Karaktären är en av de som barnen känner igen allra mest och sången är välkänd hos de allra flesta. På Björkbacken har barnen har fått testa nya material såsom såpa och ull och genom detta skapat egna gurkor. De har då fått följa vad som händer med materialet när de blöts, arbetas med och sedan torkar. Här dansar herr Gurka både sjungs och tecknas ihop. Förmågan att skapa och kommunicera är två viktiga mål i förskolans läroplan.

Det är kul att se hur utställningen ger effekter även utanför Gamla Bibliotekets väggar och de möjligheter som finns att spinna vidare på. Vi hoppas på att kunna fortsätta få in alla åldrar i vårt vackra hus och göra det till en mer livfull plats där folk gärna vistas.

Johanna Müntzing och Jessica Karlsson
- projektledare och pedagog för barnaktiviteter i Gamla Biblioteket i Skara.

Fakta:

I läroplanen (lpfö18) står det bland annat att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades