< >
 • Besök oss endast om du är frisk.
 • Var noga med att hålla avstånd.
 • Var noga med att tvätta 0ch sprita händerna. 
 • Vartannat skåp är öppet i omklädningsrummen. 
 • Betala gärna med Swish på Vilanbadet.
 • Vi har ingen maxgräns i våra utrymmen men du som gäst rekommendaras fortfarande att hålla avstånd. Om det är mycket folk på en liten yta så som varmbassängen, välj då istället att återkomma när det är mindre gäster i bassängen/utrymmet

Bra att veta!

När du besöker oss - tänk på att:

 • ALLA från 3 år som går in på området betalar entré.
 • ALLA måste tvätta sig med tvål och duscha innan bad.
 • Barn under 12 år måste, oavsett simkunnighet -av säkerhetsskäl- ha sällskap av en ombytt vuxen som ansvarar för barnet.
  Detsamma gäller alla, oavsett ålder, som inte kan simma.
  Med simkunnighet menar vi att du kan simma 200 meter varav
  50 meter på rygg.
 • Du som förälder/vuxen/ledare är alltid ansvarig för medföljande barns säkerhet och trygghet.Lämna aldrig barnen utan uppsikt!
 • Bad med underkläder/kläder är ej tillåtet.
 • I badhuset går vi, inte springer.
 • Respektera banor avsedda för motionssim och undvik därför också att hänga i skiljeskenorna.
 • Till våra kort behöver du köpa en tagg som motsvarar ditt kort. Taggen kostar 50 kronor, den är personlig och kan återanvändas. Tappar du taggen kan du köpa en ny till samma pris. Taggen används även till att våra nya skåp i omklädningsrummen.
 • INGEN alkoholförtäring får ske i våra lokaler.
 • Har ni frågor kontakta oss på telefonnummer eller e-post i högermenyn.


Denna sida uppdaterades