< >

Avgifter för sophämtning

Alla fastighetsägare i kommunen är skyldiga att teckna abonnemang och betala avfallstaxa.När du tecknar ett abonnemang ingår hämtning av hushållsavfall vid fastigheten samt möjlighet att lämna avfall på kommunens återvinningscentral.

Det är kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg (AÅS) som ansvarar för avfallshanteringen i Skara.

De avgifter som rör avfall och återvinning i Skara finns angivna i en taxa antagen av Avfall & Återvinning Skaraborg och Skara kommun. 

I denna taxa regleras till exempel:

  • Avgifter för sophämtning
  • Tömning av små enskilda avloppsanläggningar
  • Hämtning av latrin
  • Byte av kärl

Den totala avgiften består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften bekostar bland annat återvinnings­centralerna och miljöstationerna runt om i kommunen. 

Avfallstaxa 2024 Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades