< >

Slam och latrin

Latrin liksom slam från slutna tankar och slamavskiljare definieras som hushållsavfall då det är en typ av avfall som uppstår till följd av mänsklig livsföring.

Regler och rutiner vid slamtömning

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg (AÅS) ansvarar för tömning och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar.

Sop- och latrinhämtning Länk till annan webbplats.

I AÅS avfallsföreskrifter finns de krav som gäller för att tömning ska kunna ske på ett bra sätt.

Avfallsföreskrifter och hämtningsanvisningar (Avfall & Återvinning Skaraborg) Länk till annan webbplats.

Latrintömning för husbilar

I Skara finns det en latrintömning för husbilar väster om Björkelundsgatan 12, intill Skara Energi AB:s vattenpost. Latrintömningen stängs den 15 november över vintern och öppnas igen när vädret tillåter till våren.

Befrielse från latrinhämtning och slamtömning

Du kan ansöka om att själv få ta hand om latrin. Hanteringen av avfallet ska ske enligt gällande avfallsföreskrifter.

Ansökan om eget omhädertagande av latrin Pdf, 402.8 kB.

Om du har en enskild avloppsanläggning med låg nyttjandegrad kan du ansöka om att få förlängt tömningsintervall av din slamavskiljare eller slutna tank. Den enskilda avloppsanläggningen ska ha ett tillstånd och vara överdimensionerad för att förlängd tömning ska kunna medges.

Ansökan om förlängt tömmningsintervall- Avlopp Pdf, 370.9 kB.

Är fastigheten obebodd kan du ansöka om befrielse från tömning via en e-tjänst på Avfall & Återvinning Skaraborgs webbsida.

Självservice hos Avfall & Återvinning Skaraborg Länk till annan webbplats. 

Denna sida uppdaterades