Text

< >

Viktiga förändringar på avfallsområdet

Att gå från avfall till resurs var ett av huvudmålen när EU 2018 beslutade om revideringar i avfallslagstiftningen, genom det så kallade avfallspaketet. De nya lagarna är ett sätt att sätta fokus på att vi alla måste bidra med att minska mängden avfall, öka återanvändningen av produkter och att öka återvinningen. Kommunen ansvarar i dag för att hushållens avfall samlas in och behandlas genom avfallsförbundet Avfall och Återvinning i Skaraborg (AÅS)

Matavfall - Bioavfall

Från 1 januari 2024 gäller krav på utsortering och separat insamling av matavfall - bioavfall från hushåll och verksamheter. Skara kommun har sökt dispens för när insamling av matavfall ska vara utbyggd i hela kommunen.

Läs mer på AÅS och Naturvårdsverkets hemsidor.

AÅS - Matavfall och sortering, vad är på gång? Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverket -Krav på separat bioavfall Länk till annan webbplats.

Insamling av förpackningar

I januari 2024 övertar kommunen ansvaret för insamling av förpackningar från flerbostadshus, bostadsrättsföreningar och samfälligheter med gemensam avfallsinsamling. Förändringarna gäller förpackningar av papper/kartong, plast, metall, färgat glas och ofärgat glas. Avfallsförbundet AÅS ansvarar för tömning, städning och klagomålshantering för alla återvinningsstationer. Avfallsförbundet AÅS ansvar även för den fastighetsnära insamlingen som idag finns vid flerbostadshusen. Läs mer på AÅS hemsida.

Förpacknings- och returpappersinsamling Länk till annan webbplats.

Offentliga tillställningar utomhus

Från och med den 1 januari 2024 ska den som arrangerar en offentlig tillställning utomhus ge besökarna möjlighet att sortera avfallet. Förpackningarna ska sorteras ut i separata materialflöden.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida

Offentliga tillställningar utomhus Länk till annan webbplats.

Serveringsställen där det säljs mat eller dryck

Från och med den 1 januari 2024 ska den som driver ett serveringsställe där det säljs mat eller dryck i förpackningar och där gästen ges möjlighet till att äta eller dricka på plats se till att gästen kan sortera ut sitt förpackningsavfall. Det gäller endast det förpackningsavfall som har producerats på platsen. Förpackningarna ska sorteras ut i separata materialflöden.

Serveringsställen där det säljs mat eller dryck Länk till annan webbplats.

Insamling av förpackningar på populära platser

Från 1 januari 2026 ska kommunen tillhandhålla sortering och insamling av förpackningar på populära platser, såsom på torg och i parker.

Fastighetsnära insamling (FNI)

Senast den 1 januari 2027 ska alla bostäder ha insamling av förpackningar för papper, plast, glas och metall, så kallad fastighetsnära insamling. Det innebär att kommuninvånarna ska kunna lämna förpackningar till återvinning nära sitt boende. Utöver detta ska skrymmande förpackningar av papper och plast samlas in på lättillgängliga insamlingsplatser.

Under utbyggnadsperioden 2024-2026 får insamlingen lösas genom antingen FNI eller genom lättillgängliga platser såsom återvinningsstationer.

Läs mer på Avfall Sveriges hemsida.

Förpackningsavfall - Avfall Sverige Länk till annan webbplats.

Insamling av textilier

Senast till 1 januari 2025 ska alla medlemsstater enligt EU:s avfallsdirektiv  samla in textil separat från annat avfall. När avfallsdirektivet blir svensk lag innebär det att kommunen får ansvar för insamling och hantering av hushållens textilavfall.

Denna sida uppdaterades