< >

Elevhälsa

Hos elevhälsan kan du få råd, stöd och vägledning i det som rör din studie- och livssituation. Elevhälsan består av specialpedagog, studie- och yrkesvägledare (SYV), skolsköterska och kurator som arbetar tillsammans med rektor. Elevhälsans gemensamma uppdrag är att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Specialpedagog

...arbetar för att bidra till att skapa främjande miljöer för allas lärande. Tillsammans med undervisande lärare och ungdomar skapas förutsättningar att nå goda resultat i studierna. Specialpedagogen genomför pedagogiska utredningar vid behov. Du som elev kan få stöd med att hitta struktur i dina studier och främja en god studieteknik.

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Studie- och yrkesvägledare ger dig information om eftergymnasiala utbildningar, arbetsliv och arbetsmarknad, både klassvis och enskilt. Under din gymnasietid hjälper SYV dig även med allmänna frågor kring studier eller om mer specifika frågor som rör din studieplan och ditt program.

Skolsköterska

...under ditt första år på gymnasiet erbjuds du en tid för hälsobesök hos skolsköterska. Vi erbjuder rådgivning och samtal kring livsstil, för att du ska må så bra som möjligt och för att du ska klara dina studier. Skolläkaren finns tillgänglig för att göra medicinska bedömningar som samordnas av skolsköterska.

Skolsköterskan jobbar främjande och förebyggande inom olika områden, såsom sömn, kost, motion och andra livsstilsfrågor. Du kan få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser och bedömning av skada som inträffat under skoltid.

Skolkurator

...kan du vända dig till när du behöver stöd och någon att prata med. Det kan till exempel handla om personliga svårigheter, bekymmer hemma eller i skolan. Skolkurator arbetar även förebyggande och främjande i grupper och klasser.

Vid behov förmedlar skolkurator stödkontakter utanför skolan t ex ungdomsmottagning, socialtjänst, primärvård, psykiatri eller andra organisationer.

Skolpsykolog

...arbetar med utredningar av skolform eller andra skolsvårigheter, på uppdrag av verksamhetschef för elevhälsan.

Kontakt

Om du som målsman eller studerande hos oss önskar kontakt med elevhälsan är du välkommen att höra av dig. Vi nås på telefon, mail eller genom att du besöker oss på vår mottagning.

Denna sida uppdaterades