< >

Sandupptagning

I slutet av mars börjar gatuenheten att sopa gatorna rena från grus och sand efter vintern. Vi informerar här på hemsidan och i lokaltidningen när arbetet med sandupptagningen närmar sig.

Så här arbetar vi

Vi arbetar med sandupptagningen måndag-torsdag klockan 6-17 och fredagar klockan 7-16. Sandupptagningen pågår under några veckor. Områdenas turordning varierar år från år så att samma gator inte alltid kommer sist.

När vi sopar kan det damma en hel del och det kan vara besvärande men vi ber om överseende med det.  Efter att sanden är uppsopad startar vi arbetet med att inventera och se över eventuella skador som behöver åtgärdas på våra gator efter vintern.

Vecka 18

Sandupptagningen i Varnhem är påbörjad.Snön som föll för några veckor sedan försenade arbetet något men det arbetats på för fullt.

Fastighetsägare

Vi ber fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att sopa ut sand och grus från gångbanor och trottoarer närmast fastigheten, en bit ut på gatan.

OBS! Var snäll och blanda inte kvistar och löv med sand och grus. 

Denna sida uppdaterades