Bruk av offentlig mark

Vill du ordna ett evenemang på kommunens mark, som gator, torg och parker? Då måste du söka tillstånd för det.

Tillstånd för att använda kommunens mark, söker du hos Polisen. Polisen skickar sedan ansökan till kommunen som får möjlighet att lämna synpunkter på ansökan.

Tänk på att ansöka i god tid.

Sök tillstånd hos Polisen Länk till annan webbplats.

Sök tillstånd för uteservering Länk till annan webbplats.

< >

Denna sida uppdaterades