< >

Torghandel

Kommunfullmäktige har beslutat vad som gäller för torghandeln i Skara. Du behöver inte söka tillstånd för att stå på en torgplats, men du måste följa de regler som kommunfullmäktige bestämt.

Här ser du vad som gäller för en torgplats i Skara.

Allmän plats för torghandel är Hötorget.

Saluplatser på Hötorget är markerade med stenar.

Upplåtelse av försäljningsplats

 • Saluplats upplåts utan avgift onsdag, lördag och sista fredagen i månaden.
 • Saluplats upplåts mot avgift måndag, tisdag, torsdag och fredag (förutom sista fredagen i månaden).
 • Avgiften är 150 kronor per plats och tillfälle.
 • Skara kommun har rätt att undanta vissa dagar. Undantaget gäller Lions marknad.
 • Saluplatsen ska ha en skylt med innehavarens namn, organisationsnummer och telefonnummer väl synligt.

Tider för försäljningsplats

 • Torghandel får ske mellan klockan 8.00-18.00.
 • Saluplatsen får tas i anspråk med varor och redskap från klockan 7.00.
 • Varor och redskap ska vara borttagna senast kl. 18.30.

Ordningsregler

 • Varor eller redskap får inte ställas på ytor för trafik utmed eller mellan saluplatserna.
 • Bilar, släpkärror eller husvagnar får inte parkeras på försäljningsplats.
 • Varor som vid försäljning kan komma att medföra olägenhet ur ordningssynpunkt, får inte säljas.
 • Skydd för torgstånd ska vara välskött.
 • Avfall och annat skräp från saluplatsen ska fraktas bort.
 • För försäljning av livsmedel gäller vad som föreskrivs i aktuell livsmedellagstiftning.

F-skattsedel

 • Den som har en saluplats ska kunna visa F-skattsedel.
 • Det gäller inte för den som endast säljer egenproducerade eller självplockade produkter (blommor, bär, grönsaker och svamp) eller begagnade saker vid loppisförsäljning.

Förseelser mot föreskrifter

 • Vid förseelse mot föreskrifterna för torghandeln i Skara kommun gäller bestämmelserna i ordningslagen (SFS 1993:1617) om straff och annan påföljd.
 • Försäljning i strid mot bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen medför påföljd enligt nämnd lagstiftning.
 • Försäljare som inte följer föreskrifter för torghandeln eller torgvakts tillsägelse avstängs från torghandel i Skara kommun.

För mer information kontakta kommunens kontaktcenter på telefon 0511-320 00.

Denna sida uppdaterades