< >

Uteservering

Om du vill ha en uteservering utanför din restaurang eller café behöver du tillstånd från den som äger marken och i de flesta fall söka bygglov. Du behöver också tänka på hur din uteservering är utformad.

Tillstånd för att få använda marken

Om uteserveringen ska byggas på kommunal mark behöver du ansöka om tillstånd hos Polisen. Innan polisen svarar ber de kommunen bedöma om din uteservering fungerar med trafik, städning, miljö med mera. Om den ska byggas på privat mark krävs ett skriftligt tillstånd av markägaren, men det kan även behövas tillstånd från polisen eftersom privat mark ibland räknas som offentlig plats.

Gör din ansökan för uteservering flera månader innan tillståndet ska börja gälla. Under våren och sommaren kan handläggningstiden vara lång. För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift till Polisen.

Ansök om tillstånd för uteservering via e-tjänst på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Utformning av uteservering

Under våren 2023 har nya riktlinjer för uteserveringar tagits fram. Detta har skett i dialog med näringsidkarna och fastighetsägarna, och syftet är att förtydliga och förbättra. Varje ansökan hanteras utifrån platsens förutsättningar. De nya riktlinjerna beslutades av kommunstyrelsen och gäller från 1 juli 2023. 

En uteservering ska vara tilltalande (fin att se på), tillgänglig (lätt att använda) och framkomlig (lätt att komma förbi).

Kommunen vill att det ska bli både snyggt i staden och praktiskt för er som serverar fika och mat eller besöker serveringen. Tillsammans kommer vi fram till bra lösningar.

Tilltalande

Kommunen tycker det är viktigt att uteserveringen passar bra ihop med den gamla stilen i Skaras centrum. Uteserveringen behöver vara byggd av fina och hållbara material och inte bli för stor på gatan. Även när uteserveringen står på gatan ska man kunna se den fina gatumiljön.

Uteserveringarna ska helst inte ha golv. Bord och stolar ska helst stå direkt på gatan. Du får ha lättare och enklare staket, gärna i metall. Staketet visar var gränsen går mellan uteserveringen och gatan. Golv är tillåtet om det behövs för att gatan lutar mycket eller är ojämn.

För att uteserveringarna ska göra staden finare är det viktigt att du som har en uteservering städar och håller ordning på och intill uteserveringen. Du som har uteserveringen ska plocka upp cigarettfimpar och annat skräp intill uteserveringen.

Kommunen arbetar för att Skara ska bli en finare stad. En finare stad tror vi kommer att ge mer inkomster till er som har restaurang eller kafé i Skara.

Tillgängligt

Det är viktigt att det finns gott om plats på uteserveringen så att alla kan komma fram mellan borden och stolarna på uteserveringen. Även de som sitter i rullstol eller har barnvagn ska kunna komma in på uteserveringen. De som sitter i rullstol ska också lätt kunna komma fram mellan bord och stolar på uteserveringen. Tänk på att inte ha så mycket möbler på uteserveringen att det blir svårt att komma fram.

Framkomligt

Det är viktigt att det är lätt att gå och köra förbi uteserveringen på gatan. Uteserveringen får inte blockera ledstråk, skyltar och lyktstolpar för belysning. Om uteserveringen är för stor kan det skapa problem för brandkår och ambulans att komma fram.

För att underlätta för verksamheterna att anpassa sina utserveringar till de nya riktlinjerna har kommunfullmäktige beslutat att inte ta ut någon avgift för markupplåtelsen. Det är kostnadsfritt fram till 1 juli 2025 att använda
kommunens mark för uteserveringar. Kommunen har också överseende med att vissa förändringar kan behöva mer tid att genomföra. Däremot kvarstår Polisens avgift för själva ansökan. Offentlig tillställning | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

I undantagsfall kan kommunen under en övergångsperiod ge dig som haft ett upplåtelseavtal/polistillstånd möjlighet att tillfälligt förnya det tillstånd du tidigare haft trots att du inte uppfyller samtliga riktlinjer för uteservering. Den bedömningen görs ifrån fall till fall och förutsätter att du uppfyller krav på tillgänglighet, inte försvårar kommunens service av gator och trottoarer samt att du uppfyller merparten av de nya riktlinjerna. Du som önskar detta undantag måste ange det när du gör din ansökan.

I Skara kan tillstånd ges för uteservering året runt. Det är upp till verksamheten att bedöma om man önskar en uteservering eller inte, så länge det finns en lämplig yta tillgänglig. Varje plats ska granskas och godkännas av kommunen.

Du kan också behöva bygglov från kommunen för din uteservering. Det gäller till exempel om du ska glasa in eller sätta upp ett skärmtak på din uteservering, lägga ett golv (även av enklare sort) eller sätta upp plank och skyltar.

Bygglov

Tänk på det här:

 • Att uteserveringen är väl genomtänkt och passar in i miljön.
 • Att använda hållbara material som är godkända i riktlinjerna.
 • Ställ bord och stolar direkt på marken.
 • Golv behövs bara om marken är väldigt ojämnt eller lutar.
 • Är uteserveringen lätt att använda för den som har svårt att gå,
  är rullstolsburen eller har med en barnvagn?
 • Är det lätt för gående att passera och kan fordon komma förbi?
 • Uteserveringen får inte blockera ledstråk, skyltar och lyktstolpar.Tänk på att utryckningsfordon måste kunna komma förbi.
 • Håll alltid fint på uteserveringen.
 • Var ute i god tid så att du hinner söka tillstånd om du behöver ha det.

Skriv ut checklistan Pdf, 807.6 kB.

Denna sida uppdaterades