< >

Starta företag

Innan du startar företag finns många frågor att ta ställning till. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss via vårt kontaktcenter.

Checklistor och vägledning

På verksamt.se kan du skapa en checklista med allt du ska tänka på och hur du kan gå tillväga. När du gjort det är det dags att skrida till verket genom ett antal steg.

Starta eget företag - verksamt.se Länk till annan webbplats.

Finansiering vid start

Här hittar du offentliga aktörer som erbjuder lån och bidrag till dig som ska starta företag.

Finansiering vid start - verksamt.se Länk till annan webbplats.

Nyföretagarcentrum i Skara

Nyföretagarcentrum erbjuder kostnadsfri och konfidentiell rådgivning. De finns till för dig när du funderar på att starta ett företag och upp till tre år efter att du har startat.

Nyföretagarcentrum Länk till annan webbplats.

Företagslots

Vid ett lotsmöte får företagaren information om vilka tillstånd som krävs och vilket stöd man kan få vid etablering eller om man vill växa med befintlig verksamhet. Lotsgruppen sätts samman beroende på ärendets art. Detta är ett uppskattat koncept som spar tid både för kommunen och företagen. Kontakta kommunens kontaktcenter om du vill nyttja tjänsten.

Mark och lokaler

För att kunna starta ditt företag kan du behöva hitta en lokal alternativt mark där du kan bygga en lokal.

Lediga lokaler och mark

Driva och utveckla företag

Ta hjälp av de stödaktörer som finns att tillgå.

Stödaktörer

Ansluta till tjänster

Elnät

I Skara kommun finns det flera elnät. Vilka områden som ingår i vilka elnät visas här på sidan nätområden.se

Nätområden.se (natomraden.se) Länk till annan webbplats.

Vill man ansluta till elnätet eller andra tjänster kontaktar man respektive elbolag i kommunen.

Skara energi

Ansluta el, vatten, avlopp, fjärrvärme, stadsnät och renhållning. 

Skara Energi Länk till annan webbplats.

Vallebygdens energi

Ansluta el, vatten, avlopp och renhållning.

Vallebygdens Länk till annan webbplats.

Vattenfall 

Ansluta el.

Anslutning företag - Vattenfall Eldistribution Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades