< >

Behandling av personuppgifter

Här förklarar vi hur Skara kommun samlar in och använder dina personuppgifter samt beskriver dina rättigheter i förhållande till oss. Med behandling menas allt Skara kommun gör med dina personuppgifter. Till exempel när vi samlar in, sorterar eller bearbetar personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Därför hanterar vi dina personuppgifter

Skara kommun hanterar personuppgifter när vi måste göra det inom våra olika verksamheter. Det kan också vara när du till exempel skickar in en ansökan eller gör en anmälan.

Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller bestämmelser om samtycke, vilket innebär att du i vissa fall ska godkänna hur vi får använda dina personuppgifter. I de flesta fall måste vi hantera dina personuppgifter för att kunna sköta våra uppdrag – då krävs inget samtycke. Kommunens styrelser och nämnder har ett ansvar att behandla personuppgifter på ett korrekt sätt.

Samtycke och rättigheter

Om du har lämnat ett samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter så kan du när som helst ta tillbaka ditt samtycke hos den förvaltning det berör.

Skara kommun jobbar på att hålla dina personuppgifter korrekta. Om du upptäcker fel kan du begära att få dem rättade.

Rätten till information

Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som Skara kommun har om dig. Detta gör du genom att begära att få ett registerutdrag. I registerutdraget framgår vilka personuppgifter vi hanterar och varför. För att begära registerutdrag vänder du dig till respektive förvaltning.

Du har rätt att få veta

  • Varför vi behandlar dina personuppgifter
  • Vilka personuppgifter vi behandlar
  • Vem som är mottagare av personuppgifterna
  • Hur länge vi hanterar personuppgifterna
  • Information om vilka rättigheter du har
  • Information om varifrån vi har samlat in personuppgifterna
  • Om dina personuppgifter ingår i ett automatiserat system som fattar beslut

Skara kommun har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en kopia per år av dina personuppgifter.

Rätten att motsätta dig hantering

Om du tror att vi använder dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du reagera mot hur vi hanterar uppgifterna vi har sparat om dig. Detta gäller inte när vi måste hantera dina personuppgifter för att sköta våra uppdrag.

Rätten att radera uppgifter

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Det kan vara när du har tagit tillbaka ett lämnat samtycke eller när det saknas laglig grund för att fortsätta hantera dina personuppgifter. När vi har lagkrav på oss att spara personuppgifter kan du inte begära att vi raderar dem.

Rätten att begränsa hur vi hanterar personuppgifter

Du har rätt att begränsa hur vi hanterar dina personuppgifter. Begränsningen gäller medan vi utreder om du har rätt att radera personuppgifterna eller inte.

Rätten att flytta personuppgifter

I de fall vi hanterar personuppgifter som du med ditt samtycke eller avtal har gett oss, har du rätt att få dessa i ett maskinläsbart format av oss. Du har också rätt att flytta över dina personuppgifter till en annan organisation.

Kontakt och dataskyddsombud

Om du har några frågor eller funderingar om hur vi hanterar dina personuppgifter, hör av dig till den nämnd som du har frågor till. Du kan också kontakta kommunens dataskyddsombud.

Du har också rätt att framföra klagomål om hur vi hanterar dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Denna sida uppdaterades