< >

Kommunens ekonomi

Kommunens inkomster består till största delen av de skatter som invånarna betalar. Förutom skattemedel får kommunen in pengar genom olika avgifter, till exempel för barnomsorg, äldreomsorg eller bygglov. Kommunen får också ett antal olika statsbidrag.

Det ekonomiska årshjulet består av flera steg: Budget, delårsbokslut och årsredovisning. Dessa dokument är viktiga för kommunens planering och styrning av verksamheterna mot kommunens vision.

Hur hög är din kommunalskatt?

Invånare i Skara kommun betalar 33,24 kronor i skatt för varje intjänad hundralapp. Skatten består av:

21,50 kronor i kommunalskatt
11,48 kronor i landstingsskatt
0,258 kronor i begravningsavgift

En kyrkoavgift tillkommer för dig som är medlem i Svenska kyrkan. I Skara uppgår den till 1,265 kronor per intjänad hundralapp.

Här kan du som är bosatt i Skara få reda på hur dina skattepengar används. Genom att du anger din lön kan vi räkna ut hur pengarna fördelas över kommunens verksamheter. Uträkningen är baserad på årsredovisningen för 2020. Självklart sparas inte de uppgifter som du anger.

Till Skattekollen

Årshjulet

Budgeten är en plan över hur mycket pengar kommunen får in och vad pengarna ska användas till. I budgeten presenteras även de övergripande mål som ligger till grund för de ekonomiska besluten.

Kommunfullmäktige beslutar budgeten

Det är kommunfullmäktige som fastställer kommunens budget.

Nämnderna bestämmer hur pengarna används i deras verksamhet. Nämnderna ansvarar också för att man uppfyller de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt för verksamheten. Senast i november ska budgeten för kommande år vara beslutad.

Budgetsidorna

Budget 2024 med plan 2025-2026 Länk till annan webbplats.


Årsredovisningen är en sammanställning av kommunens räkenskaper vid årets slut. Den visar verksamheternas resultat, hur dessa har finansierats och hur den ekonomiska ställningen ser ut. Årsredovisningen är en viktig del i budgetarbetet. Genom att jämföra mål med resultat, och titta på vilka faktorer som påverkat, får man goda riktlinjer för kommande års budget.

Det är kommunstyrelsen som ansvarar för årsredovisningen. Senast i april året efter budgetåret ska den lämnas till kommunfullmäktige.

Årsredovisning för år 2022 Pdf, 3.8 MB.


Övrigt

Från och med 1 april 2019 är det enligt lag krav på att samtliga kommuner, landsting och statliga myndigheter ska få fakturor elektroniskt. Skara kommun tar inte längre emot pappers- eller pdf-fakturor. 

Skara kommun tar emot e-fakturor via Inexchange.

Så skickar du e-fakturor

För dig som redan idag skickar e-faktura kontakta din nuvarande tjänsteleverantör för att koppla ihop dig med oss via PEPPOL.

Om du idag inte har någon lösning kan Inexchange hjälpa dig att komma igång. Du får då kostnadsfritt skicka 100 fakturor.

  1. Gå till www.inexchange.se Länk till annan webbplats.
  2. Skapa ett konto
  3. När du fakturerar, uppge:
    - GLN-nummer: 7340205920004
    - organisationsnummer: 212000-1702
    - referenskod som är numerisk om sex siffror utan mellanslag, som du får av din beställare på kommunen 

Vid frågor kontakta oss på ekonomi@skara.se eller telefon 0511-32000.

Samhällsvinster bakom nya lagen

Regeringen beslutade att lagen (2018:1277) ska börja gälla 1 april 2019. Bakom beslutet, som nu är en EU-standard, finns stora samhällsekonomiska och miljömässiga nyttor. De ekonomiska besparingarna för samhället uppskattas till närmare 1,4 miljarder kronor under en sjuårsperiod.

Hos Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, finns samlad information om e-fakturor med vanliga frågor och svar Länk till annan webbplats..


Skatteverket har genom sitt nya ställningstagande ändrat sin syn på hur reglerna om omvänd skattskyldighet för byggtjänster ska tillämpas för kommuner.

Skatteverkets nya ställningstagande innebär att Skara kommun anses vara ett byggföretag och därmed reglerna kring omvänd skattskyldighet ska tillämpas när Skara kommun köper in byggtjänster.

Om fakturan omfattas av reglerna för omvänd skattskyldighet ska Skara kommuns momsregistreringsnummer SE212000170201 anges samt hänvisning till omvänd skattskyldighet.

Denna sida uppdaterades