< >

Borgerlig begravning

Borgerlig begravning är ett samlingsbegrepp för begravningar som genomförs utan något religiöst samband. Det finns inga formella krav för hur en borgerlig begravning ska utformas. Anhöriga kan fritt välja lokal, begravningsförrättare, musik och sång.

Den 1 januari 2000 förändrades relationerna mellan staten och Svenska Kyrkan. Svenska Kyrkan ansvarar för begravningsverksamheten. Det är en samhällsangelägenhet som gäller alla medborgare i landet.

Lokal

Marie Begravningskapell är en lokal i Skara som är lämplig även för borgerliga begravningar.

Begravningsförrättare

En borgerlig begravningsförrättare kallas officiant. Anhöriga väljer innehållet i begravningsceremonin och officianten ger råd. Kommunfullmäktige i Skara har utsett borgerliga begravningsförrättare som går bra att kontakta. Vänd dig till kommunens kontaktcenter eller maila kommunen för att få kontaktuppgifter till dessa.

Begravningofficiant utsedd av Skara kommun

  • Leif Brohede
  • Laila Skantz

Denna sida uppdaterades