Barn & Utbildning

RSS  rss

2023-09-22

Skolteater med mycket snö

Sista veckan i september inbjuds barnen i årskurs 1 och 6 att se dans- och dockföreställningen Snö. Dockteatern Tittut har hämtat sin inspiration ur ett storslaget fjällandskap med rikt djurliv och samiskans mer än 200 ord för snö; olika sorts snöande, snö som ligger på marken, flygig snö, klibbig snö, hård snö, blöt &elip;

Läs mer ›
2023-09-20

Ett steg närmare Förskolan Marieberg

I veckan påbörjas inflyttning i Förskolan Mariebergs nybyggda del. Än kvarstår de sista renoveringarna av den äldre delen samt utemiljöerna innan hela verksamheten är klar. Invigningen planeras till våren 2024 men redan nu i oktober rullar verksamheten i gång som Förskolan Marieberg. I maj 2022 togs de första spadtage&elip;

Läs mer ›
2023-09-14

Tillsättning av tjänsten som avdelningschef för gymnasium och vuxenutbildning

Petra Björk har erbjudits anställning som avdelningschef för gymnasium och vuxenutbildning tillika rektor. En roll som är nyinrättad och är en följd av organisationsutvecklingen inom barn- och utbildningsförvaltningen. Petra är sedan år 2018 samordningsrektor vid Katedralskolan. Hon tillträder den nya rollen vid årssk&elip;

Läs mer ›
2023-09-11

Nyfiken på resultatet?

Det har byggts mycket i Skara under det senaste året. Nu river vi byggställningarna och öppnar upp dörrarna. Varmt välkommen till Stora visningsdagarna! Skara kommun har under det senaste året satsat mycket på att bygga för välfärden. Nya och moderna boenden för våra äldre, en uppdaterad förskola för de allra minsta o&elip;

Läs mer ›
2023-08-31

Samtalsgrupp till dig som är förälder, mor- och farförälder till ett barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - NPF

En samtalsgrupp för att träffa andra personer med liknande erfarenheter. Ta del av andras berättelser och bidra med det du vill. Vid behov bjuds personer in som kan bidra med kunskap och svara på frågor som uppkommer. Tid för samtliga träffar är klockan 16.30-18.00. Anmälan - Två dagar innan till respektive anhörig&elip;

Läs mer ›
2023-08-31

Samtalsgrupp för dig som är förälder  till ett barn med funktionsnedsättning i åldern 5-12 år

I samtalsgruppen kan du som förälder träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter samt få kunskap och information utifrån vad som efterfrågas. Vid varje träff kommer vi ha ett tema. Träffana är kostnadsfri och vi bjuder på fika. 4 september Lidköping, Tema Syskon 3 oktober Skara, Tema: Hur tar jag hand o&elip;

Läs mer ›
2023-08-21

Skara kommun får 4,8 miljoner till nyanlända och flerspråkigas lärande

I höst påbörjar barn- och utbildningsförvaltningen ett treårigt utvecklingsarbete för att stärka kvalitén på utbildningen för nyanlända och flerspråkiga barn och elever. Med stöd av Skolverket planeras riktade insatser för att skapa än bättre förutsättningar för högre måluppfyllelse och goda kunskapsresultat för denna &elip;

Läs mer ›
2023-08-21

Ansökan öppen till kurser på vuxenutbildningen

Nu är en ny ansökningsperiod öppen för ansökan till både kurser på grund- och gymnasienivå på Vuxenutbildningen i Skara. Ansökan är öppen mellan 15 augusti - 15 september. Kursstart 23 september.

Läs mer ›
2023-08-17

Skolstart för Skaras grundskolor

Välkommen tillbaka till ett nytt läsår! Måndagen den 21 augusti startar höstterminen 2023.. Ardalaskolan Samling på skolgården klockan 08:35 för samtliga årskurser. Klasslärarna möter upp eleverna för en vanlig skoldag. Gällkvistskolan Samling på skolgården klockan 08:00. Klasslärarna möter upp eleverna för en vanl&elip;

Läs mer ›
2023-06-30

Särskolan blir anpassad skola

Den 2 juni 2023 byter särskolan namn till anpassad skola. Det nya namnet ska hjälpa till att förklara och beskriva vad det är för skolform. Beslutet att byta namn på särskolan till anpassad skola fattades av riksdagen i juni 2022. Begreppet anpassad syftar till att visa att verksamheten är anpassad utifrån elevernas b&elip;

Läs mer ›
SE FLER

Denna sida uppdaterades