Bygga, Bo och Miljö

RSS  rss

2022-08-22

Sista spurten vid Björndammen 

Gestaltningsarbetena på Skaraborgsgatan vid Björndammen återupptas under perioden 22 augusti till 30 september. Det innebär även att trafiken på en del av Järnvägsgatan behöver ledas om. Trafiken stängs av helt i norra körfältet på Skaraborgsgatan, vilket innebär att även Järnvägsgatan stängs av mot Skaraborgsgatan un&elip;

Läs mer ›
2022-07-08

Förebygg oönskade gäster

I vissa fall kan närvaron av fåglar i stadsmiljö upplevas som störande. I Skara och i Ardala är det främst kajor som upplevs som ett problem för boende. För att minska störningarna arbetar kommunen med ett projekt som innebär åtgärder för att minska populationen och skrämma och störa fåglar ute i Ardala. Under vecka 28&elip;

Läs mer ›
2022-07-01

Skara Skyddsängel gör tester i Skara

Projektets mål är att utveckla och testa drönarbaserade lösningar för cykelbelysning i Skara kommun. Nu är Skara Skyddsängel igång med tester i Skara med hjälp av VR-teknik. Så här års är det förstås konstgjort mörker som gäller. Testpersoner från kommunen och Skara Gille djupintervjuas efter upplevelsen och resultate&elip;

Läs mer ›
2022-04-27

Tomtsläpp på Brogården

Den 27 april kl 09.00 släpps fem nya centrumnära tomter i Skara. Läget är perfekt för de invånare som vill bo i villa nära samhällsservice och en vacker stadskärna, men samtidigt vill ha goda pendlingsmöjligheter och nå en stor arbetsmarknadsregion.  Skaras läge i hjärtat av Skaraborg gör boende attraktivt och är en a&elip;

Läs mer ›
2022-04-25

Informationsdag om översiktsplanen

Onsdagen den 27 april har vi en särskild dag om Skaras nya översiktsplan. Skaras invånare har då möjlighet att droppa in i Stadshuset eller vara med digitalt. Träffa planerare, ställ frågor, lämna synpunkter och lär dig mer om vad översiktsplanen är till för och hur den berör dig. Skara stadshus: Drop in i Djäknesa&elip;

Läs mer ›
2022-02-24

Sista etapperna på Björndammen drar igång i vår - men först byts vattenledningarna ut

Snart påbörjas de sista åtgärderna för att binda ihop platsen Björndammen till en helhet. Det innebär arbeten i korsningen norr om Björndammen. Först byts gamla vattenledningar i gatan ut och därefter görs en tillgänglighetsanpassning med bättre ledstråk för gående i korsningen. Vattenledningar byts ut Skara Energi h&elip;

Läs mer ›
2022-01-18

Slutspurt på samrådstiden - nu anordnas digitala frågestunder om översiktsplanen

Samrådstiden går mot sitt slut. Söndagen den 23 januari är sista datumet för att skicka in svar under den två månader långa svarsperioden. Två frågestunder anordnas via Teams under veckan för de som har några sista frågor innan de skickar in sina synpunkter. Ett trettiotal skriftliga svar har hittills inkommit från my&elip;

Läs mer ›
2021-12-22

Parkeringstider på prov - vad tycker Skaraborna?

Sedan september 2020 har enhetliga parkeringstider praktiserats i Skara på prov. Fem av de större kommunala parkeringsytorna i stadskärnan som tidigare haft varierande tider fick parkeringstid på tre timmar. Nu vill kommunen veta vad invånare, besökare och näringsidkare tycker om testperioden. Testperioden är resultat&elip;

Läs mer ›
2021-12-21

Skaras koldioxidbudget är en effektiv väckarklocka

Att ta fram en koldioxidbudget för Skara var en av de klimatlöften som kommunen infriade för 2021. Under 2022 ligger fokus på att ta fram arbetssätt för att hålla budgeten så effektivt som möjligt och minska de lokala fossila koldioxidutsläppen. 83 procent av budgeten är redan förbrukad och vi behöver alla finna sätt a&elip;

Läs mer ›
2021-12-15

Här är Skaras klimatlöften för 2022

Skara kommun deltar i satsningen  Kommunernas klimatlöften som består av konkreta åtgärder som är beprövade och ger stor utsläppsminskning, och där kommunen har rådighet. Skara har en hög ambitionsnivå och lyckades under 2021 uppnå 8 av 16 avlagda löften. Nu antas 15 löften för 2022. Skara har valt att ha en hög amb&elip;

Läs mer ›
SE FLER

Denna sida uppdaterades