Bygga, Bo och Miljö

RSS  rss

2022-05-09

Trafikverket ställer ut vägplan för riksväg 49 på sträckan Axvall -Varnhem

Trafikverket planerar att bygga ut väg 49 mellan Axvall och Varnhem till mötesfri landsväg. Syftet är att öka trafiksäkerheten, förbättra framkomligheten och vägens standard. Vägplanen ställs ut för kompletterande granskning då vägplanen har genomgått en väsentlig ändring på grund av förändrat och justerat vägområde l&elip;

Läs mer ›
2022-04-27

Tomtsläpp på Brogården

Den 27 april kl 09.00 släpps fem nya centrumnära tomter i Skara. Läget är perfekt för de invånare som vill bo i villa nära samhällsservice och en vacker stadskärna, men samtidigt vill ha goda pendlingsmöjligheter och nå en stor arbetsmarknadsregion.  Skaras läge i hjärtat av Skaraborg gör boende attraktivt och är en a&elip;

Läs mer ›
2022-04-25

Informationsdag om översiktsplanen

Onsdagen den 27 april har vi en särskild dag om Skaras nya översiktsplan. Skaras invånare har då möjlighet att droppa in i Stadshuset eller vara med digitalt. Träffa planerare, ställ frågor, lämna synpunkter och lär dig mer om vad översiktsplanen är till för och hur den berör dig. Skara stadshus: Drop in i Djäknesa&elip;

Läs mer ›
2022-02-24

Sista etapperna på Björndammen drar igång i vår - men först byts vattenledningarna ut

Snart påbörjas de sista åtgärderna för att binda ihop platsen Björndammen till en helhet. Det innebär arbeten i korsningen norr om Björndammen. Först byts gamla vattenledningar i gatan ut och därefter görs en tillgänglighetsanpassning med bättre ledstråk för gående i korsningen. Vattenledningar byts ut Skara Energi h&elip;

Läs mer ›
2022-01-18

Slutspurt på samrådstiden - nu anordnas digitala frågestunder om översiktsplanen

Samrådstiden går mot sitt slut. Söndagen den 23 januari är sista datumet för att skicka in svar under den två månader långa svarsperioden. Två frågestunder anordnas via Teams under veckan för de som har några sista frågor innan de skickar in sina synpunkter. Ett trettiotal skriftliga svar har hittills inkommit från my&elip;

Läs mer ›
2021-12-22

Parkeringstider på prov - vad tycker Skaraborna?

Sedan september 2020 har enhetliga parkeringstider praktiserats i Skara på prov. Fem av de större kommunala parkeringsytorna i stadskärnan som tidigare haft varierande tider fick parkeringstid på tre timmar. Nu vill kommunen veta vad invånare, besökare och näringsidkare tycker om testperioden. Testperioden är resultat&elip;

Läs mer ›
2021-12-21

Skaras koldioxidbudget är en effektiv väckarklocka

Att ta fram en koldioxidbudget för Skara var en av de klimatlöften som kommunen infriade för 2021. Under 2022 ligger fokus på att ta fram arbetssätt för att hålla budgeten så effektivt som möjligt och minska de lokala fossila koldioxidutsläppen. 83 procent av budgeten är redan förbrukad och vi behöver alla finna sätt a&elip;

Läs mer ›
2021-12-15

Här är Skaras klimatlöften för 2022

Skara kommun deltar i satsningen  Kommunernas klimatlöften som består av konkreta åtgärder som är beprövade och ger stor utsläppsminskning, och där kommunen har rådighet. Skara har en hög ambitionsnivå och lyckades under 2021 uppnå 8 av 16 avlagda löften. Nu antas 15 löften för 2022. Skara har valt att ha en hög amb&elip;

Läs mer ›
2021-11-30

Din bästa chans att påverka kommunens utveckling

Översiktsplanen ska inspirera och underlätta för alla som vill bidra till Skaras utveckling, och möjliggöra för kommunen att på bästa sätt ta hand om och möta upp dessa möjligheter. Det är det viktigaste demokratiska dokumentet för Skaras framtida tillväxt och attraktionskraft och det mest övergripande. Nu går planen u&elip;

Läs mer ›
2021-11-22

Drönarbaserad cykelbelysning på beställning i Skara

Forskningsprojektet Skara skyddsängel ska utveckla och testa drönarbaserade lösningar för cykelbelysning i Skara kommun. Genom projektet hoppas forskarna och kommunen få fler att välja cykeln även under vintern när det är som mörkast i Sverige. Högskolan i Skövde leder arbetet med användarstudier. Under vintern är det&elip;

Läs mer ›
SE FLER

Denna sida uppdaterades