Gata & Park

RSS  rss

2022-10-27

Avstängning på Malmgatan - trafiken leds om 

Nu startar arbetet med att anlägga en cirkulationsplats på Malmgatan i höjd med Sven Adlof Norlings gata. Trafiken leds om i båda riktningarna under två veckor. Hela arbetet är klart i juni 2023. Arbetet görs av Skara kommun som en förberedelse inför Trafikverkets åtgärder på riksväg 49 och beräknas vara klart den 16 &elip;

Läs mer ›
2022-08-22

Ny lekpark byggs i Olins park 

Lekplatsen i Olins Park börjar bli till åren. Den byggdes 2006 och därför är det dags att byta ut den och uppgradera till en trygg, tillgänglig och hållbar lekplats för alla. Rivningen påbörjas den 22 augusti. Därefter fortsätter arbetet med att anlägga en ny lekplats under hösten. Den nya lekplatsen blir mer tillgän&elip;

Läs mer ›
2022-08-22

Sista spurten vid Björndammen 

Gestaltningsarbetena på Skaraborgsgatan vid Björndammen återupptas under perioden 22 augusti till 30 september. Det innebär även att trafiken på en del av Järnvägsgatan behöver ledas om. Trafiken stängs av helt i norra körfältet på Skaraborgsgatan, vilket innebär att även Järnvägsgatan stängs av mot Skaraborgsgatan un&elip;

Läs mer ›
2022-06-27

Vallgatan asfalteras 27-29 juni

Vallgatan kommer asfalteras 27-29 Juni. Det innebär att det södra körfältet, mellan Afzeliigatan och Axvallagatan, kommer stängas för trafik vilket påverkar trafiken med östlig färdriktning. Omledning via Skaraborgsgatan, alternativt färdväg är Azeliigatan, Erik Järnåkers gata. Kontaktperson: Olle Lundqvist, Skara Ene&elip;

Läs mer ›
2022-06-01

Nya parkeringstider i stadskärnan

Under knappt två års tid har kommunen testat enhetligare parkeringstider på fem parkeringsytor i stadskärnan. Nu avslutas testperioden för tretimmars parkering. De nya tiderna gäller från 2 juni. På två parkeringsytor behålls tretimmarsparkering men övriga går tillbaka till de intervall som gällde tidigare.  Marumsto&elip;

Läs mer ›
2022-05-25

Jularondellen byggs om 

Från den 30:e maj kommer därför Skaraborgsgatan vara avstängd från Hagaborgsgatan fram till Jularondellen. Rondellen kommer vara öppen för trafik under ombyggnationen men det kommer vara begränsad framkomlighet. Omledning sker då via väg 49 och Hagaborgsvägen. Det kommer även gå att köra in till Julahuset via infarten&elip;

Läs mer ›
2022-05-13

Tryggare och tydligare när Skolgatans östra del blir gång- och cykelväg

Nu ska en del av Skolgatan genom Skara byggas om. Det är den sträcka som redan idag är avstängd för biltrafik som ska få en ansiktslyftning och ges en tydligare och tryggare utformning. Den aktuella delen av gatan har längre tillbaka fungerat som tillfartsväg till den dåvarande skolan. Då var den öppen för alla trafik&elip;

Läs mer ›
2022-04-14

Växelvisa omledningar och beläggningsarbeten på E20

Med start 18 april påverkas trafiken periodvis mellan Skara och Götene av växelvisa omledningar som innebär 15 minuters längre restid, en körriktning i taget. Med start 27 april sker en omledning av E20 mellan Lundsbrunn och Götene. Kartor på alternativa vägar och mer information hittar du på Trafikverkets hemsida. S&elip;

Läs mer ›
2022-03-04

Ny parkering byggs i Petersburg

Vi vill möjliggöra för större tävlingar och bredare verksamhet i Petersburg tillsammans med klubbar och Cykelgymnasiet. Ett steg i den riktningen är att göra en ny parkering vid klubbhuset med 46 platser. Ta det försiktigt om du kommer med bil och ta ännu hellre cykeln till Petersburg några veckor framöver, för nu är &elip;

Läs mer ›
2022-02-24

Sista etapperna på Björndammen drar igång i vår - men först byts vattenledningarna ut

Snart påbörjas de sista åtgärderna för att binda ihop platsen Björndammen till en helhet. Det innebär arbeten i korsningen norr om Björndammen. Först byts gamla vattenledningar i gatan ut och därefter görs en tillgänglighetsanpassning med bättre ledstråk för gående i korsningen. Vattenledningar byts ut Skara Energi h&elip;

Läs mer ›
SE FLER

Denna sida uppdaterades