Gata & Park

RSS  rss

2021-12-22

Skridskor ökar julstämningen i Skara

Äntligen sammanföll det - vinterväder och jullov. Medarbetarna i kommunen var snabba med att förbereda för skridskobanan mitt i centrum och politiken är med på banan. Att erbjuda en allmänhetens is mitt i stadskärnan är en enkel men efterlängtad åtgärd som alla står bakom och gärna skulle vilja ha varje år. Platsen fr&elip;

Läs mer ›
2021-11-05

Uppehåll i arbetet på Vallgatan

Skara Energi AB meddelar att de tar ett cirka tre veckor långt uppehåll i ledningsarbetet på Vallgatan på grund av ett annat oväntat jobb. Under uppehållet hoppas de få den första grävda sträckan asfalterad. Om vädret tillåter så startar arbetet igen i slutet av november. Mer information och eventuella uppdateringar &elip;

Läs mer ›
2021-10-19

Cirkulationsplats byggs i Sörskogen

Onsdagen den 20 oktober påbörjas bygget av en ny cirkulationsplats (rondell) vid Sörskogen.Trafiken i området hänvisas till en infart längre söderut. Med den nya cirkulationsplatsen blir det ett bättre flöde på trafiken och säkrare för oskyddade trafikanter att ta sig fram. Den utgör samtidigt en ny entré till bostads&elip;

Läs mer ›
2021-10-08

Ledningsarbeten på Vallgatan

Skara Energi AB meddelar att ett vattenledningsarbete på Vallgatan startar måndagen den 11 oktober och pågår till början av december. Det innebär förbud mot genomfart på sträckan mellan Kämpagatan och Axvallagatan.  Mer information och uppdateringar finns på Skara Energis hemsida.

Läs mer ›
2021-09-21

Planerade asfalteringsarbeten på Skaraborgsgatan 

Under perioden 27 september - 8 oktober utförs planerade asfalteringsarbeten och annat underhåll på Skaraborgsgatans västra del. Ett körfält i taget kommer att vara öppet för trafik. I samband med att vägbanorna växelvis stängs av för asfalteringsarbeten gör vi flera andra inplanerade underhållsarbeten samtidigt. På s&elip;

Läs mer ›
2021-08-27

Riddaregatan avstängd från 30 augusti

Från den 30 augusti är Riddaregatan avstängd för broreparation. Gatan är avstängd till och med 19 november. Följ orangea vägvisning.

Läs mer ›
2021-08-24

Vassröjning pågår

Vassröjningen vid Hindsbosjön pågår för fullt men en del arbete återstår fortfarande. Om allt går enligt planeringen kommer gångvägen på norra sidan att kunna öppnas upp till helgen. 

Läs mer ›
2021-05-07

Kommunen inför lättnader för näringsliv och föreningsliv

Näringslivet och föreningslivet har i vissa fall lidit svårt på grund av pandemin och de regler som varit nödvändiga för att stoppa smittspridningen i samhället. Därför har kommunfullmäktige beslutat om åtgärder som ska underlätta för verksamheterna under år 2021. Beslutet berör flera olika områden: efterskänkta taxor&elip;

Läs mer ›
2021-03-19

Testperioden för enhetliga parkeringstider i Skara centrum förlängs

Det ska bli lättare för besökare att parkera i Skara centrum. Under en testperiod på sex månader införs tre timmars parkering på de större kommunala parkeringsplatserna i stadskärnan. Nu förlängs testperioden till sista augusti. Förlängningen av testperioden beror på att man vill ha ett bättre underlag för utvärdering.&elip;

Läs mer ›
2021-02-17

Helhetsgrepp kring Björndammen

De senaste årens omgestaltning av Skaraborgsgatan och stationen kommer nu att krönas med ett helhetsgrepp kring beläggning, belysning, plantering och trafiksäkerhet vid Björndammen. Syftet med ombyggnationen är att skapa en tryggare, snyggare och mer tillgänglig gestaltning. - Vi vill skapa en enhetlighet runt hela B&elip;

Läs mer ›

Denna sida uppdaterades