Gata & Park

RSS  rss

2020-07-09

Vad tycker invånarna om namnförslagen?

Stationsområdet utvecklas för centrumnära bostäder. I samband med utvecklingen behöver ett nytt kvarter namnges. Det finns också en befintlig plats på området som saknar ett formellt namn. Nu vill kommunen veta vad invånarna tycker om namnförslagen. Kommunstyrelsen gav i våras kommunens namnsättningsråd i uppdrag att &elip;

Läs mer ›
2020-07-03

Hela cykelvägen asfalterad

Cykelvägen Axvall-Varnhem färdigställdes förra året med undantag för några korta sträckor där markförhållandena gjorde att marken behövde sätta sig först. Nu är arbetena avslutade och hela sträckan Axvall-Varnhem är asfalterad.  Skyltningen ses över Förvaltningen för Service och teknik har ett uppdrag från politiken &elip;

Läs mer ›
2020-06-26

Del av Tullportagatan avstängd från 29 juni

Från den 29 juni till den 10 juli kommer en del av Tullportagatan att vara avstängd. Avstängningen gäller mellan Guldsmedsgatan och Viktoriagatan där kommunen kommer att åtgärda farthindret. Samtidigt utför Skara Energi arbeten i både Tullportagan och och Viktoriagatan. Viktoriagatan kommer att ha begränsad framkomlig&elip;

Läs mer ›
2020-06-08

Renovering av lekplats i Ardala

Nu startar renoveringen av lekplatsen vid Skyttahedsgatan i Ardala. Rutschkanan kommer att bytas ut och det kommer också att komma upp ett räcka för att volter på. Parksofforna kommer att bytas ut och samtidigt flyttar vi på snurrkoppen och gungdjuren för att få rätt fallutrymme när de nya lekredskapen kommer på plats&elip;

Läs mer ›
2020-06-04

Ängsblommor vid Kata gård

Nu ger arbetet med slåtter vid Kata gård resultat. Ängsblommorna blommar för full! I tre år har service och tekniks naturvårdslag arbetat med slåtter vid Kata gård. Nu börjar resultatet bli synligt med fantastisk blomning!

Läs mer ›
2020-06-04

Renovering av stora lekplatsen i Varnhem

Nu har renoveringen och byte av lekredkskap på den stora lekplatsen i Varnhem börjat. Den gamla gungställningen, rutschkanan och de lite äldre bänkarna kommer att rivas. De kommer att ersättas av liknande lekredskap och bänkar. Under tiden som arbetet pågår så får man inte vara på lekplatsen. Men det går bra att anvä&elip;

Läs mer ›
2020-05-20

Hundrastgården i Ardala öppen igen

I Ardala kommer det att byggas en obemannad livsmedelsbutik intill hundrastgården. För att få till kundparkering och transporter till den nya butiken måste en del av hundrastgården användas.  I slutet av vecka 20 kommer hundrastgården av stängas av. Du ska nya stängselstolpar gjutas där stängslet behöver dras om. Hund&elip;

Läs mer ›
2020-05-19

Vintercyklister inspirerade till åtgärder

Årets upplaga av Vintercyklist är avslutad. Märkbara hälsoeffekter hos deltagarna och förslag till förbättringar i infrastrukturen är några av resultaten. När projektet Vintercyklist rullade igång i december lovade elva cyklister att ta cykeln till jobbet minst tre dagar i veckan. De utrustades med vinterdäck och väst&elip;

Läs mer ›
2020-05-06

Mats Flygelholm ny förvaltningschef

Nu är det klart vem som efterträder Pontus Düring som förvaltningschef för Service och teknik. Mats Flygelholm tillträder den 15 juni 2020 och kommer att basa över fyra enheter i två kommuner. Runt 30 personer sökte tjänsten och sex kallades till intervju. Idag står det klart att det blir Mats Flygelholm som tar över &elip;

Läs mer ›
2020-04-28

Skaraborgsgatan tillfälligt avstängd 5 maj

Den 5 maj är Skaraborgsgatans norra körfält avstängt vid Sven Hofsgatan. Då ska en skadad belysningsstolpe lagas. Den norra delen av körfältet på Skaraborgsgatan kommer att vara avstäng kl. 9-16. Biltrafiken påverkas liksom kollektivtrafiken av avstängningen. Trafiken hänvisas via den orangea vägskyltningen. Gång- och&elip;

Läs mer ›
SE FLER

Denna sida uppdaterades 2020-06-18

Dela: