Gata & Park

RSS  rss

2020-09-30

Asfaltering av Domprostegatan och Kanikegatan

Från måndag till onsdag 5-7 oktober kommer arbeten med asfaltering att göras på Domprostegatan och Kanikegatan.  Klockan 07:00 startar arbetet på måndag morgon och beräknas vara klart under onsdagen. Arbetet med asfalteringen påverkar möjligheten att parkera längs gatorna. En tillfällig trafikföreskrift finns om parke&elip;

Läs mer ›
2020-09-25

Nu fortsätter ombyggnaden vid Björndammen

Nu fortsätter arbetet med stationsområdet vidare mot Björndammen. Under hösten kommer en gång- och cykelväg att byggas utmed den västra sidan av Järnvägsgatan, den sidan vid Hushållningssällskapets fastighet. Gång- och cykelvägen är en förläning på den nya vägen som just nu håller på att byggas vid stationsområdet fra&elip;

Läs mer ›
2020-09-17

Ny säsong av Vintercyklist drar igång - dags att anmäla dig!

Skara kommun deltar i projektet Vintercyklist för tredje året. Detta år kommer vi att rikta oss mer direkt till ungdomar för att öka den långsiktiga effekten. Om man bildar goda vanor som ung blir det till en standard resten av livet. Syftet med Vintercyklist är att få fler sommarcyklister att fortsätta cykla även på &elip;

Läs mer ›
2020-09-15

Energirådgivare ger inspiration under Europeiska Trafikantveckan

​Den 16-22 september arrangeras Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week), ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Energirådgivarna i kommunerna i västra Skaraborg fokuserar i år på aktiviteter som hålls i Lidköping. Europeiska Trafikantveckan syftar til&elip;

Läs mer ›
2020-09-15

Del av Munken-parkeringen avstängd

Den 21 och 23 september är en del av Munken-parkeringen avstängd för asfaltering. Det gäller delen som är närmast Skaraborgsgatan. Den 21 september är Munken-parkeringen avstängd för justeringar. Den 23 september är parkeringen avstängd för asfaltering.

Läs mer ›
2020-09-15

Skaraborgsgatan delvis avstängd

Från den 16 september så stängs den södra delen av Skaraborgsgatan mellan  Sven Hofsgatan och Gunnar Wennerbergsgatan av. Sedan tidigare är den norra delen avstängd. Under perioden 16 september till 9 oktober kommer den södra delen av Skaraborggatan att vara avstängd. Då ska Skara Energi byta en vattenledning. Det är &elip;

Läs mer ›
2020-09-03

Nära 4400 ärenden avklarade i felanmälansappen

Skaraborna har tagit till sig möjligheten att använda sig av kommunens felanmälningsapp som lanserades 2015. Mer än 4400 ärenden har registrerats sedan starten och bara sedan januari 2020 har 500 ärenden behandlats. Det finns många olika sätt att felanmäla sådant man lägger märke till i vår gatumiljö, i parker och på &elip;

Läs mer ›
2020-08-31

Ombyggnad av trottoaren längs Ivar Wideensgatan

Trottoaren längs Ivar Wideensgatan ska tas bort och den kommer att ersättas med en så kallad vinge. Trottoaren behöver åtgärdas och för att förbättra tillgänglighet och skötseln av gatan så är det effektivare med vinge. Arbetet startar i slutet av veckan. Arbetet kommer att pågå i cirka fyra veckor och därefter ska vi&elip;

Läs mer ›
2020-08-27

Nu provas mer enhetliga parkeringstider i Skara centrum

Det ska bli lättare för besökare att parkera i Skara centrum. Under en testperiod på sex månader införs tre timmars parkering på de större kommunala parkeringsplatserna i stadskärnan. En kartläggning som gjordes i samband med att Skaras parkeringsstrategi togs fram förra året visade att det finns gott om parkeringspla&elip;

Läs mer ›
2020-08-27

Etapp 2 i ombyggnaden av Skaraborgsgatan startar

Vecka 36 börjar etapp 2 av ombyggnation av Skaraborgsgatan i kvarteret Munin. Ombyggnaden är en del av den Gröna gestaltningen och syftar till att uppfylla kraven på trafiksäkerhet för alla trafikanter. Ombyggnade skapar också utrymme för nybyggnad i kvarteret Munin. I ombyggnaden ingår ett tillgänglighetsanpassat öve&elip;

Läs mer ›
SE FLER

Denna sida uppdaterades 2020-06-18

Dela: