Kommun & Politik

RSS  rss

2020-05-29

Medborgartidning 3/2020

Årets sommar är inte som andra, men det finns lösningar på mycket! Vi ställer om, håller i och håller ut. I år blir till och med Nationaldagen digital.  Läs också om den nya översiktplanen och ombyggnaden på Stationsområdet. Lite tips till din picknick blir det också, plus ett aktuellt quiz. Till Medborgartidningen

Läs mer ›
2020-05-29

Strandskyddskampanj visar på god efterlevnad

-Syftet med tillsynskampanjen är inte enbart att kontrollera efterlevnaden utan målet är även att det ska leda till ökad medvetna om strandskyddets syften och regler, och det kan i sin tur förebygga överträdelser i framtiden, säger miljöstrateg Abbe Sahli. Tillsynen har haft fokus på privatiserande åtgärder, som uppfö&elip;

Läs mer ›
2020-05-28

Sprängningsarbeten i Sörskogen norra banar väg för nytt bostadsområde

För några år sedan färdigställdes Sörskogen för boende. Nu är det dags för nästa etapp. I det nya planområdet Sörskogen norra förbereder man som bäst för att kunna börja med anläggningsarbeten. Sörskogen norra blir kommunens allra nyaste bostadsområde. Men innan området kan bli verklighet måste en del förberedelser gö&elip;

Läs mer ›
2020-05-28

Bästa betyget på företagsklimatet sedan 2010

​Den 26 maj presenterade Svenskt Näringsliv den attitydundersökning som ligger till grund för en företagsklimatrankning av Sveriges kommuner, vilken presenteras i sin helhet den 23 september. Glädjande nog visar rapporten återigen en förbättring av företagens sammanfattande omdöme av företagsklimatet i Skara kommun med&elip;

Läs mer ›
2020-05-26

Här är årets stipendiater och pristagare

Varje år delar kommunen ut ett antal stipendier och priser i samband med nationaldagen. Invånarna har fått komma med förslag och nu har Kultur- och fritidsnämnden utsett årets pristagare. Kulturstipendium Årets kulturstipendium går till Lena Brodin, Freddie Wendin samt Göran Johansson för sitt arbete med att digital&elip;

Läs mer ›
2020-05-08

Krisberedskapsveckan 2020 - vår vilja att hjälpa varandra

Människor som är välinformerade och engagerade är en viktig tillgång när en samhällskris uppstår. Därför finns Krisberedskapsveckan för att sprida kunskap för att stärka motståndskraften hos Sveriges invånare. Det är inte minst viktigt just nu. Mitt i allt det svåra hjälper vi varandra och bidrar till att Sverige tar &elip;

Läs mer ›
2020-04-29

Ola Bengtsson blir spindeln i nätet för 6 kommuner

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar såväl demografiskt, som inom kompetensförsörjning och inte minst ekonomiskt. En väg att ta sig an utmaningarna och underlätta arbetet är att hitta olika former av samverkan. Kommunerna i V6, det vill säga Skara, Lidköping, Vara, Grästorp, Götene och Essunga fördjupar därför&elip;

Läs mer ›
2020-04-22

Översiktsplan blir vägledande för decennier framåt

Skaras nuvarande översiktsplan kom 2005. Nu har arbetet påbörjats med att ta fram en ny. Planen blir vägledande för markanvändningen i kommunen för flera decennier framåt. Allmänheten får flera tillfällen att komma med synpunkter innan beslutet tas. Översiktsplanen är ett vägledande dokument som omfattar all mark och &elip;

Läs mer ›
2020-04-21

Nya zoner gynnar arbetspendling

Västtrafik har beslutat om nya zoner och priser för kollektivtrafiken. Den 4 november blir det enklare att resa kollektivt i Västra Götalandsregionen. Då kommer de 70 zonerna i kollektivtrafiken att slås ihop till tre. Det innebär att det blir enklare att välja rätt biljett och färre kommer att behöva passera en zongr&elip;

Läs mer ›
2020-04-21

Våga be om hjälp

- det är uppmaningen till riskgrupperna i pandemin När samhällssituationen förändras så kraftigt som nu väcks behovet av hjälp – men även viljan att hjälpa. Därför införs nu både en lokal hjälptelefon och en volontärservice. Den nya verkligheten är här och vi försöker alla anpassa oss till en ny situation. Att tvätta&elip;

Läs mer ›
SE FLER

Denna sida uppdaterades 2019-07-16

Dela: