Kommun & Politik

RSS  rss

2022-05-13

Tryggare och tydligare när Skolgatans östra del blir gång- och cykelväg

Nu ska en del av Skolgatan genom Skara byggas om. Det är den sträcka som redan idag är avstängd för biltrafik som ska få en ansiktslyftning och ges en tydligare och tryggare utformning. Den aktuella delen av gatan har längre tillbaka fungerat som tillfartsväg till den dåvarande skolan. Då var den öppen för alla trafik&elip;

Läs mer ›
2022-05-09

Trafikverket ställer ut vägplan för riksväg 49 på sträckan Axvall -Varnhem

Trafikverket planerar att bygga ut väg 49 mellan Axvall och Varnhem till mötesfri landsväg. Syftet är att öka trafiksäkerheten, förbättra framkomligheten och vägens standard. Vägplanen ställs ut för kompletterande granskning då vägplanen har genomgått en väsentlig ändring på grund av förändrat och justerat vägområde l&elip;

Läs mer ›
2022-05-09

Projektmedel till digital transformation

Vinnova har beviljat närmare två miljoner kronor till samverkansprojektet ”Kommunsamverkan för digital transformation”. Projektägare är Skara kommun. Övriga projektpartners är Högskolan i Skövde, Essunga, Grästorp, Götene, Lidköpings och Vara kommuner samt det gemensamma kommunalförbundet Göliska IT. Digitalisering är&elip;

Läs mer ›
2022-05-06

Skara kommun anmäler personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten

Kommunen har fått kännedom om att skolelevers uppgifter är möjliga att söka ut som inloggad publicist på kommunens intranät. Det handlar om ett internt system där publicister har möjlighet att söka ut elevers namn, användar-id, klasstillhörighet samt e-postadresser. Det gäller elever från förskoleklass till och med gym&elip;

Läs mer ›
2022-05-06

Hållbara färdsätt testas i besöksnäringen - boka elcykel online

Många stora besöksmål i vårt område ligger på landsbygden och idag färdas närmare 95% av besökarna med bil. Nu testas mer hållbara färdsätt i samarbete med besöksnäringen. Ett system för uthyrning av elcyklar är aktivt under två provveckor säsongen 2022. Skara kommun deltar tillsammans med flera andra kommuner i Sveri&elip;

Läs mer ›
2022-05-04

Två nya chefsroller för samhällsbyggnad och kommunledning

– I hela världen pågår just nu många förändringar och det sker samtidigt. När många upplever att världen blir allt mer flyktig, osäker, komplex och tvetydig behöver vi börja acceptera osäkerheten om nuet och framtiden. Det går heller inte alltid att använda sig av tidigare erfarenhet, eftersom utmaningarna framåt är he&elip;

Läs mer ›
2022-04-27

Tomtsläpp på Brogården

Den 27 april kl 09.00 släpps fem nya centrumnära tomter i Skara. Läget är perfekt för de invånare som vill bo i villa nära samhällsservice och en vacker stadskärna, men samtidigt vill ha goda pendlingsmöjligheter och nå en stor arbetsmarknadsregion.  Skaras läge i hjärtat av Skaraborg gör boende attraktivt och är en a&elip;

Läs mer ›
2022-04-26

Näringlivsbrev april 2022 

Snart börjar granskningsperioden i framtagningen av Skaras nya översiktsplan. Det är sista möjligheten att lämna synpunkter på innehållet innan kommunfullmäktige tar beslut. Så var förberedd!  Läs även om Skaraborgsdagen, första svenska globala geoparken, Skaras nya infartsskyltar, tomtsläpp och vad som är på gång på &elip;

Läs mer ›
2022-04-25

Informationsdag om översiktsplanen

Onsdagen den 27 april har vi en särskild dag om Skaras nya översiktsplan. Skaras invånare har då möjlighet att droppa in i Stadshuset eller vara med digitalt. Träffa planerare, ställ frågor, lämna synpunkter och lär dig mer om vad översiktsplanen är till för och hur den berör dig. Skara stadshus: Drop in i Djäknesa&elip;

Läs mer ›
2022-04-22

Klart med både ny ekonomichef i Skara och samverkansledare för V6

Nu är det klart med två nya tunga rekryteringar i kommunen. Vi säger välkommen till Helena Ljunggren som ska börja som ekonomichef efter Sören Andersson. Helena tillträder i mitten av augusti och kommer närmast från en liknande position i Lidköping. Vi välkomnar samtidigt Christina Bjerke Versland till tjänsten som sam&elip;

Läs mer ›
SE FLER

Denna sida uppdaterades