Omsorg & Stöd

RSS  rss

2020-05-15

Hemvård Skara kommun flyttar till nya lokaler

Under vecka 24 kommer hemvården, som är i lokalerna på Nils Bilstensgatan 1, flytta till nya lokaler på Trädgårdsgatan 2 (under biblioteket). De nya lokalerna är anpassade för verksamheten och innebär en förbättrad arbetsmiljö för personalen. Verksamheten kommer fungera som vanligt för dig som har våra tjänster.

Läs mer ›
2020-05-12

Omsorgsförvaltningens arbete för att förhindra smittspridning

Här kan du läsa om hur omsorgsförvaltningen arbetar för att förhindra smittspridning inom våra verksamheter. Vi säkerställer även att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare. Det finns god kunskap, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor&elip;

Läs mer ›
2020-05-12

Egentester av covid-19 för personal i omsorgsförvaltningen

Från och med nu har personal inom vård- och omsorg och socialtjänst möjlighet att hämta ut ett testkit för egenprovtagning av covid -19. Testet kan visa om man har en pågående infektion av coronaviruset och provsvar levereras direkt till den som lämnat in sitt test. Testerna är avsedda för de anställda som är hemma me&elip;

Läs mer ›
2020-04-27

Utökat korttidsboende på Malmgatan 36

Vård och omsorg rustar sig för att kunna möta ett ökat behov av fler platser för korttidsvård. Därför öppnar vi fler korttidsplatser i kommunen på grund av pandemin. Korttidsboendet på Malmgatan 36 utökar med en avdelning på 10 platser för att kunna möta kommande behov. Fram tills nu har sjuksköterskeenheten varit pla&elip;

Läs mer ›
2020-04-20

Har du vårdbakgrund och vill hjälpa till under rådande pandemi?

Omsorgsförvaltningen i Skara kommun kan komma att stå inför ett behov av extra personal som kan utföra omsorgsuppgifter under rådande pandemi och startar nu upp en resursbank om akut behov skulle uppstå. Blir du aktuell kan du komma att arbeta som personlig assistent, undersköterska, vårdbiträde, stödassistent samt sj&elip;

Läs mer ›
2020-04-17

Information runt insatser i hemvården under Corona

På obestämd tid framöver kan du som har beviljad insats av hemvård påverkas i  av att våra personalresurser kan påverkas om en smittspridning sker i kommunen.  Information Vi kommer att fortsätta att stötta dig i ditt hem men vi vill på förhand informera dig om att vissa insatser kan komma att senareläggas eller i vi&elip;

Läs mer ›
2020-04-09

Nya arbetskläder inom Skara kommuns omsorgsförvaltning

Med start under april månad kommer nya arbetskläder att börja användas inom omsorgsförvaltningen. De nya arbetskläderna är vinröda tunikor med vit Skaralogga och svarta byxor. - Det är viktigt att vi informerar om detta så att alla känner sig trygga. Det är fortfarande kommunens medarbetare man träffar men i nya kläd&elip;

Läs mer ›
2020-04-06

Vandrarhemmet görs om till korttidsboende

Det tidigare vandrarhemmet i Skara görs om till korttidsboende. Just nu anpassas fastigheten för att kunna ta emot brukare som är i behov av korttidsboende. Förvaltningen för service och teknik hjälper omsorgsförvaltningen att iordningställa det för att kunna möta ett ökat behov av omsorg och vård. Skara kommun har ägt&elip;

Läs mer ›
2020-04-01

Så hanterar omsorgen i Skara kommun utmaningarna med covid-19

Situationen inom omsorgsförvaltningen i Skara kommun är ännu lugn och den ordinarie verksamheten fortlöper i stort som vanligt. Samtidigt är chefer och medarbetare på tårna och det pågår en ständig planering för hur arbetet ska fortlöpa och vilka prioriteringar som görs i förhållande till det rådande läget kring corona&elip;

Läs mer ›
2020-03-13

Omsorgsförvaltningen stänger delar av den öppna verksamheten

För att minimera smittspridning av coronaviruset Covid-19 och för att använda personal där den behövs som mest väljer kommunen att stänga ner delar av den öppna verksamheten inom omsorgen. Här är de verksamheter som kommer att stängas Seniorkaféet (måndag 16/3). Anhörigstödet (måndag 16/3). Stänger gruppverksamhete&elip;

Läs mer ›
SE FLER

Denna sida uppdaterades 2019-07-16

Dela: