Näringsliv

RSS  rss

2022-01-18

Snart utbildas internationella vindkraftstekniker i Skara

Till hösten startar en ny YH-utbildning på Lärcentrum i Skara. Branschen har själva sett potentialen i Skara som plats för utbildning inom grön teknik. YH-utbildningen syftar till att tillgodose kompetensförsörjningen i omställningen till förnybar elproduktion. Initiativet till att utbildningen läggs i Skara kommer fr&elip;

Läs mer ›
2022-01-18

Slutspurt på samrådstiden - nu anordnas digitala frågestunder om översiktsplanen

Samrådstiden går mot sitt slut. Söndagen den 23 januari är sista datumet för att skicka in svar under den två månader långa svarsperioden. Två frågestunder anordnas via Teams under veckan för de som har några sista frågor innan de skickar in sina synpunkter. Ett trettiotal skriftliga svar har hittills inkommit från my&elip;

Läs mer ›
2021-12-22

Parkeringstider på prov - vad tycker Skaraborna?

Sedan september 2020 har enhetliga parkeringstider praktiserats i Skara på prov. Fem av de större kommunala parkeringsytorna i stadskärnan som tidigare haft varierande tider fick parkeringstid på tre timmar. Nu vill kommunen veta vad invånare, besökare och näringsidkare tycker om testperioden. Testperioden är resultat&elip;

Läs mer ›
2021-12-21

Satsning på klimatsmarta boenden och besöksmål hos besöksnäringen runt Hornborgasjön, Valle och Billingen

Energi- och klimatrådgivningen i Falköpings kommun har i samverkan med kollegorna i Skara och Skövde beviljats 652 800 kronor från Energimyndigheten för att lyfta hållbarhetsfrågor hos besöksnäringsföretagen kring Hornborgasjön, Valle och Billingen med fokus på energieffektivisering. Det innebär att höja kunskapsnivån&elip;

Läs mer ›
2021-10-13

Tryggheten i fokus i stadskärnan

Trygghet är en högt prioriterad fråga i kommunen och berör på olika sätt verksamheter inom alla förvaltningar. Trygghet är också en avgörande faktor för stadens attraktionskraft och för att invånarna ska vilja röra sig i staden under dygnets alla timmar. Under temaveckan Purple Week den 23-29 oktober sätts ljuset på tr&elip;

Läs mer ›
2021-09-28

32 centrumnära bostadsrätter för olika åldrar på Munin

Markanvisningen på kvarteret Munin är avslutad. Det vinnande förslaget har ett attraktivt gemensamhetsfokus och består av sammanlagt 32 lägenheter, fördelat på tvåor till femmor. - Att bostadsutbudet i Skara utvecklas i hög takt nu är otroligt bra för vår kommun, och för alla som vill bo eller verka här. Jag är väldig&elip;

Läs mer ›
2021-09-22

Svenskt Näringslivs rankning är klar

Svenskt Näringsliv ställer varje år en rad frågor till näringslivet om olika aspekter på kommunernas företagsklimat. I årets enkät ger företagarna Skara 3,38 på en 6-gradig skala (rikssnitt 3,43) och kommunrankningen 123 (av 290 kommuner). Enkätsvaren i Svenskt Näringslivs undersökning som presenteras under våren följ&elip;

Läs mer ›
2021-08-30

Nyhetsbrev Näringsliv nr 7/2021

Kommundirektörens hälsning, nyetableringar, framgångar i näringslivet, gröna näringar, MEGA+ samt bygg- och trygghetsprojekt. Nyhetsbrev 7/2021 Prenumerera här - så får du nästa nummer i din inbox.

Läs mer ›
2021-08-20

Ny e-tjänst för beställning av nybyggnadskartor

Nu finns en ny e-tjänst där du beställer nybyggnadskartor digitalt med din e-legitimation. Nybyggnadskartor används nästan uteslutande som underlag för bygglovsansökan vid exempelvis nybyggnation eller tillbyggnation. Vilken typ av nybyggnadskarta du behöver beror på vad du planerar att göra och var din fastighet är b&elip;

Läs mer ›
2021-08-16

Nyckeln till ett framgångsrikt UF-arbete

I maj utsågs Skara kommun till Årets UF-kommun av organisationen Ung Företagsamhet i Skaraborg. Priset visar på en gemensam ambition i kommunen och att arbetet som sker ute på skolorna är av hög kvalitet med engagerade lärare och elever. I Skara arbetar alla skolor, både kommunala och friskolor, med något av utbildnin&elip;

Läs mer ›
SE FLER

Denna sida uppdaterades