Pressmeddelanden

RSS  rss

2021-09-22

Svenskt Näringslivs rankning är klar

Svenskt Näringsliv ställer varje år en rad frågor till näringslivet om olika aspekter på kommunernas företagsklimat. I årets enkät ger företagarna Skara 3,38 på en 6-gradig skala (rikssnitt 3,43) och kommunrankningen 123 (av 290 kommuner). Enkätsvaren i Svenskt Näringslivs undersökning som presenteras under våren följ&elip;

Läs mer ›
2021-08-31

Fler pedagoger i Skaras förskolor

Storleken på barngrupperna i Skaras kommunala förskolor har minskat, tack vare satsningar på mer personal och statliga bidrag. Från 2018 till 2020 minskade snittet från 6,0 till 5,3 barn per årsarbetare. Ett genomsnitt som nu är i linje med landets andra kommuner och första gången sedan 2013. Barn- och utbildningsförv&elip;

Läs mer ›
2021-08-12

Professionellt stöd till dig som är anhörig

Är du en av dem som stöttar, vårdar eller hjälper någon med demenssjukdom? Då kan du som anhörig också behöva stöd. Skara kommun lanserar nu en utbildningsserie med namnet ”Demenssjukdom ur ett anhörigperspektiv”. Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige och tillsammans gör de en jätteinsats för sina närstående med &elip;

Läs mer ›
2021-07-07

11,3 miljoner extra till skola, vård och omsorg

Skara kommun kraftsamlar för att stärka upp där det i dagsläget behövs som mest. Nu förstärker kommunfullmäktige med extra pengar till både omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden för att ge verksamheterna möjligheter att ta ytterligare steg i utvecklingen. - Allt fler äldre Skarabor efterfrågar socialtjänsten&elip;

Läs mer ›
2021-07-02

Ungas tankar och idéer ger nya perspektiv i utvecklingsarbetet

Under tre veckor har elva ungdomar gjort sin feriepraktik som unga kommunutvecklare i Skara kommun. De har fått insyn i verksamheter, träffat politiker och tjänstemän men framförallt fått arbeta med kommunens pågående utvecklingsprocesser. Uppdraget har varit att ge ungas syn på vad som är viktiga för just unga i Skara&elip;

Läs mer ›
2021-06-21

Ishockeyinriktning till Katedralskolan

Intresset för Katedralskolans idrottsinriktning ökar, men inte bara bland eleverna utan också från de lokala idrottsklubbarna. Nu har ett nytt samarbete har inletts mellan Skara IK, Viktoriaskolan och Katedralskolan som gör att ishockey blir en ny renodlad idrottsinriktning i skolans lokala idrottsutbildning – LIU. En &elip;

Läs mer ›
2021-06-14

Ansökan om kameraövervakning vid stationen

Idag skickades ansökan in till Integritetsskyddsmyndigheten om att få tillstånd att sätta upp kameraövervakning vid stationsområdet i Skara. Stationsområdet är sedan tidigare, i bland annat Medborgardialogen, ett utpekat område där man upplever sig mindre trygg. Kameraövervakningen är tänkt att förebygga och förhindra &elip;

Läs mer ›
2021-06-02

​Livskvalitet i fokus på Teglagården

– Jag skulle uppskatta att det hände lite, att dagarna inte ser precis likadana ut. Att jag med likasinnade kan hitta på trevliga saker som utflykter – sådant som gör att man ser fram emot morgondagen med nyfikenhet och att man kan höra skratt i korridorerna, berättar Anita Afzelius-Alm från SPF Seniorerna som är en av&elip;

Läs mer ›
2021-06-01

Åter liv på Katedralskolans scen

Förra årets slutproduktion fick ställas in på grund av pandemin men nu dansar esterna åter igen på Katedralskolans scen inför publik. Årets dansproduktionen Koma är en renodlad dansföreställning av och med danselever på estetiska programmet. I föreställningen får publiken möta en flicka som hamnar i koma och hennes tan&elip;

Läs mer ›
2021-05-31

Namngivning av Klostersjön

PRESSINBJUDAN: På sitt senaste sammanträde beslutade kommunstyrelsen om namnet på den nyanlagda våtmarken/sjön i Varnhem. Namnet blir Klostersjön. En namngivningsceremoni kommer att hållas den 4 juni. Namnfrågan har beretts av en namngivningsgrupp i kommunen och har stämts av med Västergötlands museum och Skarke Varnh&elip;

Läs mer ›
SE FLER

Denna sida uppdaterades

Dela: