< >

Äldre

Du som är äldre kan få stöd och hjälp av Skara kommun. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov och skapa förutsättningar så att du kan bo kvar hemma och leva ett så meningsfullt och tryggt liv som möjligt.  

På underliggande sidorna kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få och vart du vänder dig i olika frågor.

Här finns till exempel också information om anhörigstöd och program för öppna mötesplatser.

Vi arbetar bland annat med:

  • hemvård
  • boenden
  • trygghetslarm
  • dagverksamhet
  • stöd till anhöriga 
  • öppen mötesplats
  • olika typer av hjälpmedel

Värdegrunden för vård och omsorg

  • Vi uppmuntrar till individens självbestämmande genom lyhördhet och respekt
  • Vi sätter individen i fokus genom ett gott bemötande.
  • Vi jobbar efter aktuella genomförandeplaner och vårdplaner så att individens resurser och önskemål tas tillvara och därigenom skapa trygghet.

Denna sida uppdaterades