< >

Ersättningar och ekonomi

Migrationsverket

Om du som asylsökande saknar pengar eller andra medel kan du ansöka ekonomiskt stöd från Migrationsverket, så kallad dagersättning. Dagersättningen är olika stor beroende på om du bor i ett av Migrationsverkets boenden där mat ingår, eller ett boende där inte mat ingår.

Under infromation finns en länk till Migrationsverkets webbplats där du kan få mer information om hur stor dagsersättningen är.

Försörjningsstöd

Det kan bli ett glapp mellan den dag du får uppehållstillstånd i Sverige och den dag som Arbetsförmedlingen upprättar en etableringsplan till dig och du får etableringsersättning. För att få ekonomisk hjälp under den perioden kan du vända dig till Vuxen myndighet i Skara kommun.

Arbetsförmedlingen

Du som fått uppehållstillstånd och är bosatt i en kommun har rätt till full etableringsersättning under två år om du kan delta i sysselsättning på heltid.

Denna sysselsättning baseras på etableringsplanen som du och Arbetsförmedlingen har upprättat tillsammans. Planen är personlig men oftast innehåller den svenska för invandrare (SFI) på olika nivåer, samhällsorientering (SO), andra studier som exempelvis yrkesinriktade studier, språkpraktik eller yrkespraktik.

Om du inte genomför din etablering enligt plan så dras ersättning från dig. Om du av någon orsak bara kan delta på halvtid så reduceras ersättningen.

Denna sida uppdaterades