< >

Missbruk och beroende

 

Är du orolig för din konsumtion av alkohol, användning av droger eller spel om pengar. Behöver du eller någon du känner stöd?

Då är du välkommen att kontakta enheten Vuxen myndighet.
Vuxen myndighet jobbar med vuxna personer över 18 år som vill ha råd, stöd och behandling.

Socialsekreterare finns tillgängliga för råd och stöd via telefon måndag, onsdag, torsdag, fredag klockan 09.30-10.30, samt onsdagar mellan klockan 13.00-15.00. På onsdagar finns socialsekreterare även tillgängliga för personliga besök på Omsorgskontoret, Viktoriagatan 2A, mellan klockan 13.00-15.00.

Du kan bland annat beviljas stöd i form av öppenvård, dagverksamhet och behandlingshemsvistelse.

Socialsekreterare på Vuxen myndighet arbetar med myndighetsutövning utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Ansökan och utredning

Vill du veta mer eller ansöka om stöd når du oss måndag, onsdag, torsdag, fredag klockan 09.30-10.30 via kontaktcenter på telefon 0511-320 00.

Orosanmälan

Är du orolig för en vuxen i din närhet? Misstänker du att någon far illa och behöver stöd eller omsorg bör du anmäla detta till omsorgsnämnden.

För mer information är du välkommen att kontakta socialsekreterare på Vuxen myndighet. Du når socialsekreterare vi Kontaktcenter på telefonnummer 0511-32 000

När en anmälan inkommer till socialtjänsten tas en kontakta med personen för att informerar om anmälan samt informera om vilket stöd kommunen har att erbjuda.

Om personen har allvarliga problem, kan en utredning enligt 7 § LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (tvångsvård) inledas.

Hur göra man en orosanmälan?

En anmälan kan göras både muntligt och skriftligt. De uppgifter du behöver lämna via en anmälan är vem anmälan avser, vilken oro som föranleder anmälan och var personen befinner sig.

Muntlig anmälan sker via telefonsamtal eller personligt besök till någon socialsekreterare under kontorstid helgfria vardagar, Viktoriagatan 2A. 
Socialsekreterare nås via Kontaktcenter telefonnummer 0511-320 00, helfria vardagar.

Skriftlig anmälan skickas till: Omsorgsförvaltningen, Viktoriagatan 2, 532 88 Skara

Om du anser att en person är i akut fara och det är efter kontorstid kan du ringa till larmcentralen på telefonnummer 112 och be att få prata med socialjouren.

Anonym anmälan

En anonym anmälan behandlas på samma sätt som övriga anmälningar. Om du i samband med att du gör en anmälan uppger ditt namn kan anmälan inte behandlas anonymt. Du kan heller inte vara anonym om du kommer på besök.

Om anmälan görs anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom det då saknas möjlighet att få kompletterande information från den som anmält.

Denna sida uppdaterades