< >

Ansvarsfördelning kommun och region

I Västra Götaland är både Västra Götalandsregionen (sjukhusvård och öppenvård) och kommunerna ansvariga för hälso- och sjukvården. 

Kommunens ansvar

Kommunerna har ansvar för hälso- och sjukvården för:

  • Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service
  • Personer med viss biståndsbedömd dagverksamhet samt Daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
  • Kommunen kan även ha ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende

Vårdcentralens (Öppenvård) ansvar

Vårdcentralen ansvarar för vård som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens. 

Vår verksamhet och uppdrag

Vårt uppdrag är att erbjuda god hälso- och sjukvård till dig som är beviljad  kommunal hälso- och sjukvård och som inte klarar vardagen till följd av sjukdom, ohälsa eller vid undersökning och behandling. Hälso- och sjukvård omfattar omvårdnad, rehabilitering och utförande av medicinska ordinationer. Uppgifterna spänner över ett brett fält på olika nivåer.

Vår personal

Hos oss i kommunen arbetar legitimerade hälso -och sjukvårdspersonal som till exemplel arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, sjuksköterskor och distriktssköterskor. 

Samarbete med läkare och andra aktörer i vården

Kommunen har inga egna läkare. Om du behöver få kontakt med läkare får du därför i första hand vända dig till din vårdcentral.

Vid behov och efter ditt samtycke kan även samarbete ske med andra personer som är delaktiga i din vård. Det kan till exempel vara specialistläkare, specialistsjuksköterska.

Vårdcentraler i Skara kommun

Västra Götalandsregionen ansvarar för vårdcentralerna som finns i Skara kommun.

Vårdcentralen Vilan Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades