< >

Tandvård

Du kan få särskild hjälp med tandvård om du behöver mycket omvårdnad under lång tid. Det innebär att du kan bli undersökt där du bor och få viss tandvård till samma avgift som sjukvård. 

Kan jag få hjälp?

Du kan få särskild hjälp med tandvård om du behöver omvårdnad under lång tid. Det innebär följande:

  • Du bor i ett särskilt boende för service och omvårdnad, till exempel sjukhem, äldreboende eller gruppboende.
  • Du får hälso- och sjukvård i hemmet.
  • Du bor i egen bostad men behöver mycket vård och omsorg.
  • Du har en psykisk funktionsnedsättning och behöver mycket vård och omsorg.
  • Du har en funktionsnedsättning och omfattas av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Tandvård - 1177 Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades