< >

Elavbrott, styrel

Om det skulle uppstå elbrist finns risk att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av Sverige. För att undvika detta kan delar av elnätet kopplas bort.

Elen kommer då att i första hand styras till samhällsviktiga funktioner. Exempel på samhällsviktiga funktioner är sjukhus, äldreboenden och räddningstjänst. Även vattenförsörjning och telekommunikationer är prioriterade.

Styrel

En plan för prioritering av elleveranser finns ända ner på lokal nivå och kallas Styrel. Styrel står för Styrning av el till prioriterade elanvändare. Styrel är en del av krisberedskapen för elförsörjningen.

Om reservkraft och styrel på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades