< >

Information vid en kris

När något hänt är det viktigt att kommunen och andra kommer ut med information så snabbt som möjligt. Det är också viktigt att du håller dig uppdaterad med korrekt information.

Information efter händelsen

En viktig del av krisberedskapen är att förbereda sig på att så snabbt och effektivt som möjligt komma ut med information om att något hänt. Om en händelse inträffar ska du larma 112.

Korrekt information

I en krissituation kan det vara oerhört viktigt att få tillgång till korrekt information. Samtidigt är det i krissituationer vanligt att ryktesspridning och direkta felaktigheter får spridning som riskerar att sprida mer oro och försvåra hanteringen av situationer.

Skara kommun kommer vid en större händelse göra sitt bästa för att du ska få den information som kan vara viktig för dig. Vi använder våra normala kanaler som skara.se Länk till annan webbplats. och vår Facebook-sida Länk till annan webbplats.. Vid behov kan vi även använda oss av ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Nationellt är krisinformation.se Länk till annan webbplats. den officiella kanalen för bekräftad information.

Film om hemberedskap inom kommunikation Länk till annan webbplats.

Viktigt meddelande till allmänheten

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser. Varningssystemet ger information i radio, TV och SVT: s text-tv på sidan 599, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik”, som är en tuta.

Vid sju sekunders tut, gå inte ut!

Vid olyckor används larmsignalen ”viktigt meddelande” för att varna allmänheten. Signalen består av sju sekunder långa tjut med 14 sekunders paus. Den pågår under minst två minuter. Signalen provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.

Andra viktiga telefonnummer och webbplatser

Vid svåra olyckor, översvämningar, elavbrott, vattenläckor eller något annat allvarligt kan du läsa om vad som hänt och få lägesbeskrivningar och råd här:

  • Ring 112 vid en nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, brandkår eller polis.
  • Lokalradion P4.
  • Lokala TV-kanaler.
  • SVT:s text-TV sidan 100 och 599.
  • På webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats. finns samlad information från Sveriges myndigheter vid kriser.
  • Ring 113 13 för att lämna eller få information vid allvarliga olyckor eller krissituationer.
  • Ring 114 14 för alla polisärenden som inte handlar om pågående brott eller händelser.
  • Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning.
  • Information vid eventuella informationsplatser där du bor.

Denna sida uppdaterades