< >

Bidrag och ansökningar

En bidragsgodkänd förening kan ansöka om föreningsbidrag och hyra kommunens anläggningar till kommunal taxa.

De bidrag som finns tillgängliga att söka är fördelade enligt följande kategorier:

  • Idrotts- och ungdomsföreningar
  • Kultur- och fritidsföreningar
  • Lokalsamhällets övriga organisationer (Hembygds- och bygdegårdsföreningar)
  • Studieförbund och SISU Idrottsutbildarna

Regler för föreningsstöd finns under "Information" i högermenyn.

Bidragsansökningar görs numera via föreningsportalen som finns länkad under "Information" i högermenyn.

Ansökningsdatum att lägga på minnet:
Grundbidrag, samverkansavtal och hyresbidrag för alla föreningar ansöks senast 15 maj.

Lokalt aktivitetsstöd 25 februari samt 25 augusti.

Utvecklingsmedel kan man söka närsomhelst under året.

Denna sida uppdaterades