< >
Illustration som visar planprocessen: Uppdrag och planering, Samråd, Granskning, Antagande

Planer på gång

Skara vill växa, och vi tar fram nya planer och program för att möta efterfrågan på bostäder. De planer vi arbetar med befinner sig i olika stadier i planprocessen. 

Översiktsplan 2040

En kommuntäckande plan som beräknas kunna antas under 2023.

Översiktsplan 2040

Planprogram södra Skara

Planprogram södra Skara

Ryttaregårdsvägen, Varnhem

Justering av planbestämmelser samt 8-16 nya bostäder.
Samråd avslutades i april.

Ryttaregårdsvägen, Varnhem

Nordöstra Skaraberg, Skara

6-8 nya villatomter. Samråd avslutades i april.

Nordöstra Skaraberg, Skara

Plattformen, Skara

Justering av planbestämmelser inför 30-40 nya bostäder.
Samråd avslutades i april.

Plattformen, Skara

Petersburg motionscentrum, Skara

Ändring av detaljplan för att möjliggöra ny motionscentral.

Petersburg motionscentrum

Östra entrén, Skara

Handel, restaurang, kontor och fritid.

Pickagården, Varnhem

Justering av planbestämmelser samt 5-8 nya villatomter.

Pickagården, Varnhem

Simmesgården, Varnhem

60 nya bostäder samt tomter för verksamheter.

Simmesgården, Varnhem

Kunskapsparken SLU, Skara

30-40 nya bostäder, veterinär, ridhus och skola.

Kunskapsparken SLU, Skara

Södra Tullportagärdet, Skara

200 nya bostäder.

Södra Tullportagärdet, Skara

Sörskogen 3, Skara

20 nya villatomter.

Götala

40 nya villatomter.

Domprostegården, Skara

Nya bostäder.

kv. Granen med friskolan Metis, Skara

Justering av planbestämmelser, utveckling av skolverksamhet samt skydd av kulturhistoriska värden.

Vingsjön, Axvall

20-30 nya villatomter i blivande LIS-område.
Samhällsbyggnadsnämnden behöver besluta om att förnya planuppdraget.

Kämpagården, Skara

2 nya villatomter.

Kämpagården, Skara


Denna sida uppdaterades