< >
Illustration som visar planprocessen: Uppdrag och planering, Samråd, Granskning, Antagande

Planer på gång

Skara vill växa, och vi tar fram nya planer och program för att möta efterfrågan på bostäder. De planer vi arbetar med befinner sig i olika stadier i planprocessen. 

Kunskapsparken, Skara

30-40 nya bostäder, veterinär, ridhus och skola.
Granskning pågår t o m 19 augusti.
Lämna gärna synpunkter på förslaget!

Kunskapsparken, Skara

Tullportagärdet, Skara

Nya bostäder och centrumverksamheter.
Samråd pågår t o m 19 augusti.
Lämna gärna synpunkter på förslaget!

Tullportagärdet, Skara

 

Simmesgården, Varnhem

60 nya bostäder samt tomter för verksamheter.
Samråd pågick till och med den 7 mars 2024

Simmesgården, Varnhem

Översiktsplan 2040

En kommuntäckande strategisk plan som har antagits men är överklagad.

Översiktsplan 2040

Vattentjänstplan

Granskning pågick till och med 31 januari 2024.

Sälgen 22 m.fl., Skara

Utökar användningsområdet för den byggnation som finns inom området.

Sälgen 22 m.fl., Skara

Planprogram Djurgårdshage, Skara

Planprogram för ny stadsdel söder om E20. Programmet ger underlag för flera framtida detaljplaner.

Planprogram Djurgårdshage, Skara

Ryttaregårdsvägen, Varnhem

Justering av planbestämmelser samt 8-16 nya bostäder.

Ryttaregårdsvägen, Varnhem

Nordöstra Skaraberg, Skara

6-8 nya villatomter. Nytt samråd planeras pga utökat planuppdrag.

Nordöstra Skaraberg, Skara

Östra entrén, Skara

Handel, restaurang, kontor och fritid.

Östra entrén, Skara

Pickagården, Varnhem

Justering av planbestämmelser samt 5-8 nya villatomter.
Planarbetet planeras att återupptas under 2024.

Pickagården, Varnhem

kv. Granen med friskolan Metis, Skara

Justering av planbestämmelser, utveckling av skolverksamhet samt skydd av kulturhistoriska värden.

Vingsjön, Axvall

20-30 nya villatomter i blivande LIS-område.
Samhällsbyggnadsnämnden behöver besluta om att förnya planuppdraget.

Sörskogen 3, Skara

20 nya villatomter.

Götala

40 nya villatomter.

Domprostegården, Skara

Nya bostäder.


Nyligen antagna planer

Petersburg motionscentrum, Skara

Ändring av detaljplan för att möjliggöra nytt motionscentrum.
Planändringen är antagen av Samhällsbyggnadsnämnden och har vunnit laga kraft.

Petersburg motionscentrum

Plattformen, Skara

Justering av planbestämmelser inför 30-40 nya bostäder.
Planen är antagen av Samhällsbyggnadsnämnden.

Plattformen, Skara


Denna sida uppdaterades