< >

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Inriktning: Transport

Är du intresserad av att köra lastbil och vill lära dig mer om transport­branschen? Välkommen till Fordons- och transportprogrammet på Kate­dralskolan i Skara, ett yrkesprogram som leder raka vägen till ett yrke med många möjligheter! Vi öppnar även dörren till en inriktning med möjlighet till fortsatt tekniskt lärande.

I hela landet efterfrågas utbildade yrkes­förare och därför har du stora chanser till arbete direkt efter avslutade studier.

Inriktning Transport

Utbildningen Transportteknik behandlar yrkesmässiga vägtransporter och om­fattar en yrkesförarutbildning och säker hantering av det som transporteras. Undervisningen ska ge dig möjlighet att utveckla din kunskap om transportsek­torns olika delar, i nära samarbete med transportbranschen.

I kurserna på utbildningen så behandlas och utförs olika moment som du kom­mer att ställas inför på ett arbete efter genomgången utbildning.

Planeringen av det arbetsplatsförlagda lärandet, APL, görs i samråd med trans­portbranschen. Tillsammans med en er­faren och av branschen utbildad hand­ledare får du komma ut på olika företag och utveckla din körning. Samtidigt lär du dig mer om ditt blivande yrke.

Det arbetsplatsförlagda lärandet är för de flesta inkörsporten till ett jobb och är därför en viktig del i din utbildning.

Det finns olika typer av transportsystem i branschen, från styckegodshantering till miljöhantering och utlandskör­ningar. Under utbildningen möter du och lär dig hantera olika trafiksituationer i skiftande miljöer med både personbil och lastbil. Allting utvecklas och Logistic med utbredd kundkontakt är något som blir allt mer viktigt i yrket. Detta kommer du i kontakt med på företagen under APL-perioderna.

APL är för de flesta inkörs­porten till ett jobb.

Studera vidare

Inom Yrkeshögskolan kan du specialisera och fördjupa dina kunskaper eller skaffa dig en ny yrkesutbildning. Studerar du vi­dare på Folkhögskola eller Vuxenutbild­ning kan du läsa både yrkesutbildning eller kurser som krävs för att du ska få grundläggande och särskild behörighet för studier på högskola eller universitet.

Kombinera idrott och studier

Programmet går att kombinera med våra lokala idrottsutbildningar (LIU) under 1, 2 eller 3 år beroende på dina övriga val.

Högskolebehörighet nytt från 2023

Från och med hösten 2023 ingår de kurser du behöver för att få grundläggande behörighet till högskolan. Du behöver alltså inte välja till dessa kurser. Däremot kan du välja att ta bort dem eller läsa dem som individuellt val om du hellre vill fokusera på dina yrkeskurser. Detta val gör du inför gymnasiets årskurs 2.

Besök oss

Vill du uppleva hur en dag på Katedral kan vara? Då är du välkommen att besöka oss för att följa ett program. Anmäl ditt intresse via länken.

Skugga en Katedralare

Elever berättar om programmet

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

Engelska 6*

Historia 1a1

Idrott och hälsa 1

Matematik 1a

Naturkunskap 1a1

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1a1

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2*

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3*

Gymnasiearbete

Individuellt val

 

Programgemensamma ämnen

Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden

Fordonsteknik - introduktion

Inriktning, Transport

Yrkestrafik 1a

Yrkestrafik 1b


Programfördjupning, Transport

Fordonskombinationer - godstransporter

Godstrafik

Godstransporter - specialisering

Maskinell godshantering

*Högskolebehörighet nytt från 2023

Från och med hösten 2023 ingår de kurser du behöver för att få grundläggande behörighet till högskolan. Du behöver alltså inte välja till dessa kurser. Däremot kan du välja att ta bort dem eller läsa dem som individuellt val om du hellre vill fokusera på dina yrkeskurser. Detta val gör du inför gymnasiets årskurs 2.

Denna sida uppdaterades