< >

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Inriktning: Naturvetenskap, Samhälle

Natur är ett program för dig som vill hålla alla dörrar öppna inför framtiden! Här jobbar du i en studiemotiverande miljö där det är en härlig stämning och gemenskap bland elever och lärare. Programmets första år ger dig grunderna inom naturvetenskapliga ämnen, matematik, biologi, fysik, kemi samt samhällsvetenskap och språk. Du får förståelse för naturen, fysik och kemiska processer.

Inför år två väljer du mellan inriktningarna Naturvetenskap och Samhälle, allt beroende på vilket område du vill fördjupa dig inom. De olika inriktningarna ger olika typer av behörigheter till vidare studier på högskola eller universitet. Prata gärna med studie- och yrkesvägledare vilken inriktning som passar dina mål bäst.

Naturvetenskap

Inriktningen naturvetenskap erbjuder dig fördjupning i kurserna biologi, fysik, kemi och matematik vilket ger dig särskild naturvetenskaplig högskolebehörighet. Du utvecklar din förmåga att koppla ihop verkligheten med teorier genom att laborera och räkna.

Samhälle

Inriktningen samhällsvetenskap erbjuder bland annat kurser i geografi och samhällskunskap. Här ger det tvärvetenskapliga perspektivet dig det viktigaste från både naturvetenskapen och samhällsvetenskapen.

Labbet - Katedralskolans naturvetenskapliga laboratorium

I skolans instrumentlaboratorium erbjuds du goda möjligheter att arbeta med naturvetenskapliga undersökningar på en hög nivå. Labbet är utrustat med två elektronmikroskop kapabla att förstora bakterier och virus 100 000 gånger. Miljögifter och spårämnen kan vi undersöka med vår atomabsorptionsspektrometer, AAS, som kan mäta långt under de gränsvärden som finns. Det finns också en mycket ambitiös satsning inom astronomi. De avancerade instrumenten kommer att ge dig möjlighet till undersökningar i klass med universitetsnivå.

Din framtid

Det här programmet ger dig breda och djupa kunskaper med behörighet att läsa vidare på universitet och högskolor både i Sverige och utomlands. Utöver naturve­tenskapliga ämnen läser du även historia, samhällskunskap och språk vilket håller även ekonomiska och samhällsveten­skapliga karriärvägar öppna.

Kombinera idrott och studier

Programmet går att kombinera med våra lokala idrottsutbildningar (LIU) under 1, 2 eller 3 år beroende på dina övriga val.

Besök oss

Vill du uppleva hur en dag på Katedral kan vara? Då är du välkommen att besöka oss för att följa ett program. Anmäl ditt intresse via länken.

Skugga en Katedralare

Elever berättar om programmet

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

Engelska 6

Historia 1b

Idrott och hälsa 1

Matematik 1c

Matematik 2c

Matematik 3c

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1b

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

Gymnasiearbete

Individuellt val

Programgemensamma ämnen

Biologi 1

Fysik 1a

Kemi 1

Moderna språk

Inriktning, Naturvetenskap

Inriktning, Samhälle

Biologi 2

Geografi 1

Fysik 2

Samhällskunskap 2

Kemi 2

Ett naturvetenskaplig ämne ex. Biologi 2

Matematik 4
Programfördjupning, Naturvetenskap

Programfördjupning, Samhälle

Miljö- och energikunskap

Miljö- och energikunskap

Naturvetenskaplig specialisering

Naturvetenskaplig specialisering


Rätten och samhället

 

Denna sida uppdaterades