< >

Samhällsvetenskaps-programmet (SA)

Inriktning: Beteendevetenskap

Kriminologi - Beteendevetenskap

Människor, världen och konsten att uttrycka sig!

Vill du göra något kreativt och engagerande av din studietid på gymnasiet har du ändlösa möjligheter här på Samhällsvetenskapsprogrammet med beteendeinriktning. Vi tar vara på det du brinner för. Det kan vara ett socialt engagemang där du vill göra skillnad för andra, ett politiskt engagemang för att arbeta med att påverka vårt samhälle eller ett internationellt engagemang där vi tar in världen i klassrummet. Här kommer du att få utveckla ditt intresse för psykologi och ledarskap, samt lära dig om människors utveckling och samspel med varandra.

The sky's the limit!

Vårt samhälle ställer höga krav på kunskaper och färdigheter. Här kommer du att tränas i att påverka, argumentera och kommunicera. Du lär dig att kritiskt granska, tolka och bearbeta information. Du jobbar mitt i verkligheten och ställs inför spännande utmaningar. Möjligheterna är många och det är bara du själv som sätter gränserna.

Bredd och spets

På Samhäll beteende hittar du kurser inom sociologi, psykologi, ledarskap, kommunikation och historia. Dessutom har du stora möjligheter att läsa språk och få med dig maximalt med meritpoäng.

Språk och studieresor

Internationella frågor står i centrum för utbildningen både inom samhällsvetenskapliga ämnen och språkämnen. Vi har ett väl inarbetat samarbete med skolor i flera andra länder, vilket möjliggör utbyten och internationella kontakter.

Kriminologi - Beteendevetenskap

Inriktningen beteendevetenskap ger dig kunskap om människans roll i samhället. Du lär dig kunskap om människans roll i samhället. Du lär dig att förstå hur vi fungerar som individer och hur vi samverkar med andra. Du får lära dig om kommunikation, lärande och ledarskap. Du studerar vårt samhälle och vår omvärld ur ett historiskt perspektiv, men också med framtiden i sikte. I arbetet använder du samhällsvetenskapliga metoder som gör dig väl förberedd för att läsa vidare.


Hösten 2020 startar vi vår Kriminoloig-profil. Du läser Kriminologi, Psykologi och Samhällskunskap med ett undersökande arbetssätt. Det handlar om människor beteende på individ- grupp- och samhällsnivå.

Det är bara du själv som sätter gränserna.

Kombinera idrott och studier

Programmet går att kombinera med våra lokala idrottsutbildningar (LIU) under 1, 2 eller 3 år beroende på dina övriga val.

Besök oss

Vill du uppleva hur en dag på Katedral kan vara? Då är du välkommen att besöka oss för att följa ett program. Anmäl ditt intresse via länken.

Skugga en Katedralare

Elever berättar om programmet

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

Engelska 6

Historia 1b

Idrott och hälsa 1

Matematik 1b

Matematik 2b

Naturkunskap 1b

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1b

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

Gymnasiearbete

Individuellt val

Programgemensamma ämnen

Filosofi 1

Psykologi 1

Moderna språk

Inriktning, Beteendevetenskap

Kommunikation

Ledarskap och organisation

Psykologi 2a

Samhällskunskap 2

Sociologi


Programfördjupning, Beteendevetenskap

Historia 2a

Kriminologi (Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering)

Psykologi 2b

Religionskunskap 2

Denna sida uppdaterades