< >

Markanvisningar

Genom så kallad markanvisning kan kommunen fördela mark till olika intressenter inför bebyggelse av kommunal mark.

Den byggherre som får markanvisningen har under en viss tid och under vissa villkor rätt att ensam förhandla med kommunen om ny exploatering av marken.

Är du intresserad av markanvisningar, kontakta gärna vår mark- och exploateringsingenjör via kommunens kontaktcenter på telefon 0511-320 00.

Mer information om markanvisningar i Skara kommun

Denna sida uppdaterades