< >

Årsredovisning

Årsredovisningen är en sammanställning av kommunens räkenskaper vid årets slut. Den visar verksamheternas resultat, hur dessa har finansierats och hur den ekonomiska ställningen ser ut. Årsredovisningen är en viktig del i budgetarbetet. Genom att jämföra mål med resultat, och titta på vilka faktorer som påverkat, får man goda riktlinjer för kommande års budget.

Det är kommunstyrelsen som ansvarar för årsredovisningen. Senast i april året efter budgetåret ska den lämnas till kommunfullmäktige.

 

Denna sida uppdaterades