< >

Förvaltningar

I Skara kommun finns sex förvaltningar:

  • Barn- och utbildningsförvaltningen
  • Förvaltningen för service och teknik Skara-Götene
  • Kommunledningsförvaltningen
  • Kultur- och fritidsförvaltningen
  • Omsorgsförvaltningen
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen

Under respektive förvaltnings sida kan du läsa mer om deras verksamheter och ansvarsområden. Varje förvaltning har en förvaltningschef.

Kommunen bedriver också viss verksamhet i kommunägda bolag.

Vad gör en förvaltning?

En förvaltning ser till att de beslut som politikerna fattar blir verklighet. Varje förvaltning har ett eget specialområde och lyder under en nämnd eller styrelse. Personalen som arbetar på en förvaltning är inte politiker, utan är anställda medarbetare som sköter det dagliga arbetet i kommunens verksamheter.

Denna sida uppdaterades