< >

Kommunla bolag

Skara kommun äger två kommunala bolag till 100 procent som arbetar inom olika områden. Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare till bolagens styrelser samt beslutar om bolagsordningar och ägardirektiv. 

Centrumbostäder i Skara AB

Centrumbostäder i Skara AB äger och förvaltar hyresbostäder samt lokaler och kontor.

Centrumbostäder äger kontorshotellet Green Tech Park där aktörer för entreprenörskap och gröna näringar samlas.

Skara Energi AB

Skara Energi AB ansvarar för elnät, fjärrvärmenät med mera. Bolaget är även delägare i Fastbit AB som hanterar bredbandstjänster samt Billinge Energi AB.


Denna sida uppdaterades