< >

Förtroendevalda

Politikerna i kommunfullmäktige är de förtroendevalda som kommunens invånare röstade fram i Skara kommun vid det senaste valet. Kommunfullmäktiges politiker utser i sin tur vilka politiker som ska ingå i kommunens nämnder, styrelser, kommunala råd, bolag och förbund.

De förtroendevalda i Skara kommun är fritidspolitiker. Det betyder att de har sitt politiska uppdrag vid sidan av ett annat arbete. Undantag är kommunalrådet och oppositionsrådet, som är heltidsarbetande politiker.

Register

I registeret över förtroendevalda i Skara kommun finns kontaktuppgfter till politiker i kommunens styrelser, nämnder och utskott. I registret finns uppgifter som namn, uppdrag, partitillhörighet och offentliga e-postadresser. Även revisorer, överförmyndare, partiernas gruppledare och valberedningen finns med i sökregistret.

Register över förtroendevalda i Skara kommun Länk till annan webbplats.

Kommunalråd

Kommunalrådet leder det politiska arbetet i kommunen och är ordförande i kommunstyrelsen. Skaras kommunalråd heter Gunilla Druve Jansson (C). Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande heter Per-Åke Pettersson (S).

Oppositionsråd

Oppositionsrådet representerar den politiska oppositonen och är 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Skaras oppositionsråd heter Ylva Pettersson (M).

Partiernas webbplatser

Centerpartiet i Skara Länk till annan webbplats. 

Kristdemokraterna i Skara Länk till annan webbplats. 

Liberalerna i Skara Länk till annan webbplats.

Miljöpartiet i Skara Länk till annan webbplats.

Moderaterna i Skara Länk till annan webbplats.

Socialdemokraterna i Skara Länk till annan webbplats.

Sverigedemokraterna i Skara Länk till annan webbplats.

Vänsterpartiet i Skara Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades