< >

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige bestämmer de övergripande målen för kommunen och fattar beslut i de stora frågorna. Det kan till exempel handla om hur skolan och äldreomsorgen ska utvecklas, hur hög skatten i kommunen ska vara, var det ska byggas nya bostäder och hur mycket barnomsorgen ska kosta.

Fullmäktige beslutar om kommunens budget och bestämmer hur mycket pengar de olika verksamheterna får. Kommunfullmäktige väljer ledamöter till kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktige väljer bland sina ledamöter en ordförande och två vice ordföranden som kallas kommunfullmäktiges presidium.

Mandatfördelning

Under mandatperioden 2022-2026 består den politiska ledningen i Skara kommun av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna. Tillsammans har partierna 25 av kommunfullmäktiges 45 mandat, med stöd av Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. 

Mandat betyder uppdrag. Ett mandat är lika med en plats i kommunfullmäktige. Hur många mandat ett parti har beror på hur många röster partiet fick i senaste valet. Resultatet av 2022 års allmänna val till kommunfullmäktige gav följande fördelning av de 45 mandaten till Skara kommunfullmäktige:

Socialdemokraterna

13 mandat

Moderaterna

11 mandat

Sverigedemokraterna

9 mandat

Centerpartiet

4 mandat

Vänsterpartiet

3 mandat

Kristdemokraterna

3 mandat

Miljöpartiet

1 mandat

Liberalerna

1 mandat

Denna sida uppdaterades