< >

Öppna mötesplatser

De öppna mötesplatserna är till för alla invånare i Skara kommun. Mötesplatserna är en möjlighet för dig att delta i planerade aktiviteter för gemenskap, stimulans och exempelvis träning.

Mötesplatsen är ett led i att du ska kunna ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Du behöver inte ha något beslut från någon för att få delta, det är öppet för dig som vill komma. 

Syftet på öppen möteplats är att du ska bli sedd, stärka din självkänsla och känna dig delaktig med andra.

Månadsprogram

Månadsprogram finns under respektive öppen mötesplats nedan. 

Öppna mötesplatser Frejan, Husaren och Tegla har semesterstängt vecka 29-30.

Träffpunkt Ardala har sommuppehåll i juli.

Obs! Med reservation för ändringar i programmen.

Träffpunkt Ardala

Öppen mötesplats Frejan

Öppen mötesplats Husaren 

Öppen mötesplats Tegla

Öppen mötesplats Sockerbagaren 

Denna sida uppdaterades