< >

Växelvård

Växelvård kan beviljas för personer som vårdas av anhörig, för att den som vårdar behöver stöd/avlastning. Växelvård innebär att man växelvis vistas hemma respektive på ett korttidsboende. Det erbjuds en lugn och trivsam miljö med trygg omvårdnad.

Ansökan om växelvård

För att få växelvård måste du ansöka om hjälp/bistånd och få ett biståndsbeslut.

Gör din ansökan via vår e-tjänst, eller kontakta kontaktcenter om du har frågor eller behöver hjälp med din ansökan. 

Inför växelvårdsperioden

Växelvårdsperioden startar vanligtvis måndag eftermiddag (cirka klockan 14.00). Anhöriga ansvarar för transport till växelvården.

Ta med dig dina mediciner och personliga tillhörigheter som ska var ammärkat med ditt namn.

Hemgång

Hemgång sker vanligtvis måndag förmiddag. Transport ordnas av anhörig eller enhetens personal efter överenskommelse.

Avgifter

Kostnader enligt fastställd taxa per dygn.

Avgifter

Kontaktuppgift

Telefon växelvård Vallehemmet

Personal: 0511-329 29

Sjuksköterska: 0511- 329 24, 329 27

Enhetschef: 0511- 329 25

Denna sida uppdaterades