< >

Förebyggande samtal eller besök

Du som under året fyller 80 år och som inte har regelbundet stöd av hemtjänst eller hemsjukvård erbjuds ett samtal eller hembesök.

Syfte

Målet är att ge dig förutsättningar och möjligheter till ett fortsatt självständigt och gott liv. Att du ska känna dig trygg nu och i framtiden. Vi vill informera dig om vilket stöd kommunen kan erbjuda.

Hur går det till?

Vi skickar information om erbjudande och tider för informationsträffar. Du kan även välja att få ett hembesök eller informationen över ett telefonsamtal.

Vi samtalar bland annat om hälsa, säkerhet, boende och annat som påverkar din vardag och känns viktigt för dig.

Du får informationsmaterial och vägledning så att du vet vem du kan kontakta om du behöver hjälp, råd eller stöd. Besöket och informationen är frivillig och kostnadsfri.

Hur du frågor, vill boka besök, samtal eller om vill du veta mera?

Kontakta personal på kommunens Öppna mötesplatser genom kommunens kontaktcenter på telefonnummer 0511-320 00.

Denna sida uppdaterades