< >

E-tjänst för försörjningsstöd

Du som föregående månad ansökte om försörjningsstöd kan gör din ansökan digitalt via vår e-tjänst. Ansökan öppnar igen 20 dagar innan nästa månadsperiod börjar.

För att kunna använda e-tjänsten behöver du

  • Ha en pågående insats om ekonomiskt bistånd
  • Giltig e-legitimation eller bank-id
  • Vara folkbokförd i Skara kommun

Du kan bara ansöka om försörjningsstöd elektroniskt en gång per månad.

Du behöver inte skicka med några underlag men spara dem för en eventuell kontroll. Alla dina uppgifter måste stämma överens med ditt underlag och vid en stickprovskontroll måste du kunna styrka de uppgifter som du lämnat.

Hur använder jag e-tjänsten?

Logga in med e-legitimation

Både du och din make, maka, eller sambo behöver bank-id eller e-legitimation när ni söker ekonomiskt bistånd tillsammans. Om du inte redan har e-legitimation kan du ordna det via din bank. Läs mer om e-legitimation på Skatteverkets webbplats.

Logga in med e-legitimation och fyll i ansökan. Om ni är två som söker behöver båda skriva under ansökan digitalt när den är färdig.

Stickprovskontroller

Vid en stickprovskontroll kommer vi att kontakta dig via ”Mina Sidor” och meddela vilka handlingar du ska lämna in.

Alla uppgifter måste stämma överens med ditt underlag. Du ansvarar för att dina uppgifter är korrekta. Att lämna felaktiga uppgifter kan vara bidragsbrott och leda till polisanmälan.

Denna sida uppdaterades