< >

Adoption

Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Barnet får samma juridiska rättigheter som om det varit ditt biologiska barn. För att få adoptera måste du ha fyllt 25 år. Om ni är ett par som vill adoptera gemensamt måste ni vara gifta eller registrerade partners. Även du som ensamstående kan adoptera.

​Gör så här om du eller ni funderar på att adoptera

Kontakta kommunens familjerättssekreterare för ett första informationssamtal. Om du efter samtalet fortfarande är intresserad av adoption ska du gå en utbildning för att få kunskap om adopterade barn och deras behov.

Internationell adoption

Om du vill adoptera ett barn från ett annat land måste du få ett medgivande från omsorgsnämnden. Familjerättssekreteraren gör en utredning och bedömer om det tilltänkta hemmet är lämpligt för att ta emot ett adoptivbarn. Utredningen lämnas sedan till omsorgsnämnden som fattar ett beslut.

Du som vill adoptera ett barn måste genomföra en föräldrautbildning innan beslut om medgivande ges.

Nationell adoption

En nationell adoption kan vara dels en styvbarnsadoption, dels en adoption av ett nyfött barn. Ansökan om nationell adoption görs hos tingsrätten. Tingsrätten begär ett utlåtande (skriftligt meddelande) från omsorgsnämnden.

Denna sida uppdaterades