< >

Kurser för vårdnadshavare

Alla föräldrar kan få stöd när barnen är mellan 0-18 år. Att vara vårdnadshavare innebär ofta både glädje och oro, och ibland behövs information eller vägledning i föräldrarollen En god och trygg relation mellan barn och förälder, och att barn trivs hemma, är viktigt för att barn ska må bra och utvecklas positivt.

Just nu erbjuder vi följande kurser, som stöttning för dig som vårdnadshavare: 

ABC-träffar - till vårdnadshavare med barn i åldrarna 3-12 år

Komet - till vårndashavare med barn i åldern 3-18 år

FÖS Föräldraskap i Sverige - informationsträffar för dig som är utrikesfödd förälder

Denna sida uppdaterades